normallesme-surecinde-calisan-motivasyonu

Şirketler çalışanlarına ekonomik faydalar, kariyer ve gelişim olanakları sunmanın haricinde aynı zamanda çalışanlarının sağlık ve zindeliklerinden de sorumlular. Sağlık deyince sadece bedensel değil, zihinsel ve ruhsal boyutları da önemlidir. 

Normalleşme sürecinde iş yerinde çalışanlar için iş sağlığı kuralları ve iş yerindeki uygulamalarına uyum süreci en önemli konuların başında gelmektedir.

Çalışanların sağlıkları ile ilgili endişelerinin artması, hatta bazılarında bunun paniğe dönüşmesi çalışanlarda demotivasyon yaratmakta ve kendilerinden endişe duymalarına yol açmaktadır.

Pandemide-Calisanlarin-Motivasyonu

Bu nedenle iş yerlerindeki hijyenik koşullar, iş seyahatlerinin yoğun olduğu mesleklerde buna orantılı olarak artan riskler, salgın hastalık gibi durumlarda şirketlerin çalışanlarını koruma ve destekleme adına aldıkları önlemler ile aksiyonların yeterliliği bundan böyle çok daha fazla mercek altında olacak konular olarak yer almaktadır.

Çalışanların iş yerlerinde çalışırken sosyal mesafe uygun çalışmaları, ofis giriş ve çıkışlarda ateşlerinin ölçülmesi ve iş yeri ortamının düzenli olarak dezenfekte edilmesi çalışanlar için önemlilik arz edecektir.

Şirketler ulaşım konusunda servis veya araç imkanı yok ise toplu taşıma ile iş yerine gidip gelmekte ayrıca çalışanların sokağa çıkmalarında tedirginlik yaratmaktadır.

Bu tür dönemlerde şirketlerin çalışanlarına nasıl ve ne kadar destek olabilecekleri; onların yaşayacakları deneyime ve motivasyonlarına bir hayli etki edecektir.

Bu tarz olağanüstü durumlarda kurumlar çalışanlarının morallerini yüksek tutabilme, onlara psikolojik destek sunma ve onların deneyimlerini en iyi hale getirebilme konularında ellerinden gelenin en iyisini yapmalılardır.

Calisan-Motivasyonu

Çalışanlarına günümüzün “sosyal” şirketleri, bir işverenden öte bu destekleyici tutum ve kapsayıcı bakış açısı ile yaklaşmalıdırlar.

Bir yandan sağlığını, bir yandan da işini kaybetme kaygısını eş zamanlı yaşayanlar çalışanlar mutlaka olacaktır.

Özellikle finansal olarak zorluk çeken firmaların eksik istihdam sağlama durumlarına göre kısa çalışma ödeneği, işsizlik ücreti gibi çalışanların ücretlerindeki belirsizliğin çalışanlar üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri en aza indirebilmek adına şeffaf iletişim her zamankinden çok daha önemli olacaktır.

Aksiyonlar ve alınan önlemlerle çalışanlarını gerçekten düşünerek hareket eden şirketler bu süreçte değerlerini daha da çok artıracaktır.

Yaşanılan her değişim sırası ile şok-reddetme-öfkelenme-depresyon-kabul etme ve entegrasyon şeklinde ilerler.

Korona virüs salgını dolayısıyla yaşanılan bu çalışma sistemi değişiminin çalışanlara etkisinin benzeri şekilde gelişeceğini düşünerek ilk dört basamağı en hızlı şekilde geçmeleri adına şirketler önlem almalı, iletişimlerini güçlendirmeli ve çalışanlarının yanında olduğunu hissettirmelidir.

Entegrasyon öncesi süreci en olumlu şekilde atlatabilen çalışanlara sahip şirketler belki de ayakta kalabilecek ve devamlılığını koruyabilecektir. Çalışanların motivasyonunun yüksek tutulabilmesi adına da İnsan Kaynakları Birimlerine her zamankinden daha da büyük görev düşmektedir.

İnsan Kaynakları Birimine, sistemlerine ve altyapısına yatırım yapan şirketler burada farklarını ortaya koyacaklardır.

Çalışanların motivasyonlarını arttırmak için teknolojiyi iş modeli olarak kullanırken şirket içi verimliliğin artması içinde önemli katkılar sağlayacaklardır. En kısa sürede normalleşme sürecine tam geçmek dileklerimle sağlıklı günler diliyorum.

Görüşmek dileğiyle..

İlgili Konular: