liderlikte-insan-iliskileri (1)

Liderlik, iyi bir stratejist olmanın, cazip bir karizma ve iletişim becerisine ve gerektiğinde risk alabilecek kararlılığa sahip olmanın ötesinde insanları motive edebilmeyi ve yetkilendirebilme sanatıdır. 

Bu nedenle gerçek liderler insanlarla ilişkilere özel bir önem verirler, onların yeteneklerine güvenir ve onların yeteneklerini geliştirmeye çalışırlar. 

Dolayısıyla, insan ilişkileri konusundaki yetkinliklerini geliştirmeye özellikle önem verirler.İnsanları motive edebilmenin en önemli araçlarından biri onların yeteneklerine güvenildiğini hissettirebilmektir. 

İnsanlara başarabilecekleri hedefler koymak ve bu hedeflere ulaşıldığında kendilerini kutlayarak daha yüksek hedefler koymak onların motivasyon düzeylerini artırır.

Herkese eşit davranmakla, adil davranmak arasında fark vardır. İnsanlar, motivasyon düzeyleri, yetkinlikleri ve performansları farklı olduğuna göre onları yönlendirmek için de farklı davranışlar gerekir. 

liderlikte-insan-iliskileri-ic-gorsel-2 (1)

Bu nedenle, liderler beraber çalıştıkları insanları iyi tanımak üzere zaman yatırımı yapmaktan çekinmezler. 

Onları farklı ortamlarda test ederek hangi davranış tarzına daha etkin cevap verebileceklerini sezmeye çalışırlar.

İnsanlara bağlılığını gösteren liderler, onların da bağlılığını kazanır. Birlikte çalıştığınız insanlar için önemli olan konularda, onlarla ilgilenmek, onları zor zamanlarında yalnız bırakmamak değişimin gerektirdiği güçlükleri birlikte aşmada yardımcı olur. 

Liderin takımın her elemanı için zorlukları birlikte aşma çabalarından tüm takım etkilenir. Gerçekten ihtiyaç olacağı zaman kendilerine de sahip çıkılacağını hissedenler, daha iyi takım oyuncusu olurlar.

İyi liderler, takımın başarısı için üyelerin kendi gelişmelerini engelleyecek davranışta bulunmazlar. İyi lider, bir yandan takımın performansını arttırmaya çalışırken, bir yandan da takım üyelerinin kariyerlerinde gelişmelerine destek verirler. 

Onların başka pozisyonlara hazırlanmalarına yardımcı olurlar. İyi liderler, sadece yıllık performans değerlendirmelerinde değil, tüm yıl boyunca birlikte çalıştıkları arkadaşlarına performansları ve gelişme alanlarıyla ilgili geri bildirimde bulunurlar. 

İnsanları motive edebilmek, onları sevmekten geçer. Ancak, sevginin bir zafiyet olmamasına da dikkat etmek gerekir. Sevdiklerinin problemlerini görmezden gelme eğilimi, iyi liderlerde görülmez. 

Sevdiklerinin problemleriyle yüzleşme ve onları aşma cesaretini göstermek, iyi liderlik özelliklerindendir. Çünkü, problemler onlardan kaçılarak değil, onlarla ilgili çözümler üretilerek aşılır. 

Zamanında ele alınmayan küçük konular, zamanla bir büyür ve çözümü de daha zorlaşır. Takım oluşturmanın ve performans geliştirmenin en etkili yöntemlerinden birisi de sürekli olarak bilgi paylaşımı sağlamak ve örnek olmaktır. 

Öğretmek, öğrenmenin ve gelişmenin temelidir. İnsanlar uyguladıklarının çoğunu işi yaparken öğrenirler. 

İyi liderler iş yapma sürecinde birlikte çalıştıkları arkadaşlarına destek olarak onlara koçluk yaparlar.

İnsanların hata yapmalarına fırsat tanımak, onların öğrenme sürecini desteklemek, hataların tekrarlanmaması için geri besleme, bilgi paylaşım ortamları yaratma gibi süreçler geliştirmek insanları etkileme sanatının araçları arasındadır. 

Bu yaklaşım, takımın yaratıcılığını geliştirir. Birlikte çalıştığı insanlara zaman yatırımı yapan, onların gelişmesin için samimi katkıda bulunan, insan ilişkilerine olumlu bir yaklaşım gösteren, ancak zorluklardan kaçmayan bir yaklaşım tüm liderlerin benimsemesi gereken bir yaklaşımdır.

Görüşmek dileğiyle…