kadri-demir
kadri-demir

KOBİ’lerin rekabet koşullarına uyum sağlamada sahip oldukları en önemli faktör çalıştırdıkları insan sermayesi ve bu sermayenin etkin bir şekilde yönetilmesidir

Hızla değişen rekabet koşullarında KOBİ’lerin sahip olabilecekleri en esas fark insan se