kadri-demir
kadri-demir

KOBİ’lerin rekabet koşullarına uyum sağlamada sahip oldukları en önemli faktör çalıştırdıkları insan sermayesi ve bu sermayenin etkin bir şekilde yönetilmesidir

Hızla değişen rekabet koşullarında KOBİ’lerin sahip olabilecekleri en esas fark insan sermayesi ve değerinin verimli şekilde yönlendirilmesi ve dijital olarak bu değerin tüm süreçlerini bir sistem içerisinde yönetebilmesidir.

Ticari Kültürün şekillenmesinde, Türkiye ve Avrupa’da ekonominin gelişmesinde büyük katkısı olan KOBİ’lerde istihdam kaybının önlenebilmesi ve mevcuttaki iş gücünü doğru planlama ile etkin hale getirebilmesi için İnsan Kaynaklarını bir sistem içerisinde yürütme zorunluluğunu özümsemiş olmaları gerekmektedir.

Yeni nesil bakış açısı ile çalışanlar, firmalarının kendilerine değer verdiğini hissettirmelerini, yetenek ve yetkinliklerinin Kurum içerisinde doğru planlama ile yönlendirilip karşılık bulmasına ve bağlılıklarını arttırmak için İnsan Kaynakları bakış açısını değiştirmesi gerektiğine inanıyor.

Bu durum büyük bir istihdam payını elinde tutan KOBİ’ler ve KOBİ firmalarının çalışan ve çalışacak adayları için de önem teşkil ediyor.

Çalışanların bireysel yetkinliklerini keşfetmek için yeni sistemlerin ortaya çıktığı İnsan kaynakları yönetiminin insan değerleri yönetimine dönüşmeye başladığı son yıllarda artık Şirketlerin büyüklükleri yalnızca finansal değerlere, ihracat ya da üretim çaplarına göre değil insan kaynaklarının büyüklüğüne ve çalışanların yetkinliklerine göre de değerlenmeye başlanacak.

Global merkezli firmaların ve Kurumsal Büyük ölçekli markaların İnsan Kaynakları Süreçleri İşe Alım, Seçme Yerleştirme sonrasında Eğitim, Performans, Kariyer Yönetimi gibi aşamalarla devam ederken işletmeleri ileriye taşıyıp Çalışan Kaynağını en verimli şekilde şirket hedeflerine maksimum katkıda hizmet eden yapıya kavuşturuyor.

Genel olarak insan kaynakları süreçlerinde operasyonel çok fazla işlem yapılmakta olduğu halde kısmen yönetimsel ve stratejik süreçlere çok daha az zaman, kaynak ayrıldığı görülmektedir. Özellikle KOBİ’ler içerisinde tanımlayabildiğimiz işletmelerde İK operasyonlarına dahil olan işlemler genellikle Muhasebe tabanlı yazılımlar içerisinde Bordrolama süreçlerinden öteye geçememektedir.

POLDY

POLDY olarak 25 yıldır İnsan Kaynakları odağında hem lokal hem de çok uluslu markalarla edindiğimiz tecrübeleri 2018 itibari ile KOBİ’lerin kullanımına elverişli bir modelde sunmaya başladık.

Sektör ayırt etmeksizin 1-250 çalışan aralığındaki tüm firmaların kullanabileceği temel İK Fonksiyonlarını yürütebilecekleri Sicil, Özlük, Bordro, İzin Takibi, Raporlama modüllerinden oluşan HRM ile henüz bir İK sistemine geçmemiş firmaların da Personel Yönetiminde kurumsal bir İK arşivi sistemine geçmelerini sağlıyoruz.

İşe girişte hazırlanan iş akitlerinden, çıkıştaki ibranamelerin, tebligatların ve konsolosluklara verilen referans mektupları standart hale getirilmesi, hak edilen izinler, kullanılan izinlerin otomatik hesaplanması, SGK Bildirgelerinin hazırlanıp saniyeler içerisinde online olarak Kuruma aktarılması, yasal mevzuat güncellemelerinin uyarlandığı eksiksiz bir Bordrolama otomasyon tarafından kolaylıkla hazırlanırken işverenlerce tüm çalışanların tarihçesi ve hukuki delile sunulabilecek dokümanlarını kolayca bulabilecekleri bir altyapı oluşuyor ve bu operasyonların ilgili yetkililer üzerinde yarattığı iş yükü ve zaman kaybının da önüne geçilmiş oluyor.

Türkiye’nin üretim lokomotifi KOBİ ‘lerin dijitalleşme çalışmaları kapsamında atacakları ilk adımın Personel Yönetimi, İdari İşler operasyonlarını e- ortama taşıyarak İnsan Kaynakları Yazılımlarına geçmeleri gerektiğine inanan POLDY, işletmeleri bu Dijital İK Başlangıç programına teşvik edecek modelde son decerece hızlı bir kurulum, kolay kullanım ve tasarruflu bir pakette geliştirdiği HRM çözümü ile önemli bir farkındalığa imza atıyor.