Ne İşe Yarar

1. İşletmenizde elektrik arızasına bağlı oluşabilecek yangın gibi istenmeyen durumları engellemiş olursunuz.

2. İşletmenizde çalışanlarınızın hayatlarını elektrik kaçaklarına karşı korumuş olursunuz.

3. İşletmenizin elektrik enerjisini kesintisiz kullanmasını sağlayarak üretim kayıplarını ortadan kaldırabilirsiniz.

Çalışma ve sosyal güvenliği bakanlığının elektrik iç tesisler yönetmeliklerinde belirtildiği gibi ana dağıtım panolarına yangın korumaya yönelik 300 mA açma akımlı kaçak akım röleleri , bütün tali pano , ekipman , priz ,motor ,makineler ve cihazlara hayat korumaya yönelik 30 mA açma akımlı kaçak akım röleleri sigorta ile birlikte kullanılmalıdır.

Fakat bu güne kadar piyasada satılan bir çok marka ve model kaçak akım röleleri ile bu yönetmeliğe uymak pek mümkün olmuyordu. Çünkü kaçak akım dediğimiz olayın tek bir nedeni vardır. Bu neden de izolasyon hatasıdır. Ya da izolasyon seviyesi düşük kullanılan yalıtkan malzemelerdir. İzolasyon hatası olan yerde de kaçak akım çok yüksek akımlara çıkar hatta gözle de görülebilecek ark gibi sonuçlar ortaya çıkarır.

Aksi taktirde kaçak akım diye bir durum asla oluşmaz. Oluşan harmonik akımlardır. Bu harmonik akımların bir çoğu nötr hattı üzerinden dönüş yapmazlar. Frekansları yüksek olduğundan yalıtkan malzemelerde delinmeye yol açarak toprak hattı üzerinden devresini tamamlarlar. Dolayısı ile piyasada bulunan kaçak akım röleleri bu harmonik akımları kaçak akım gibi algılayıp açmaya giderler.

Bu harmonik akımların gerilim değerleri çok düşüktür. Yani bir kalem pil kadar etkisi dahi yoktur. Fakat oluşturdukları akım miktarları 30 miliamper’den büyük olduğundan kaçak akım rölelerinin nedensiz açmasına yol açarlar

Temsilcisi olduğumuz kaçak akım röleleri piyasada bulunan rölelerin aksine harmonik ve gürültü akımlarından asla etkilenmezler.

Alçak geçiren filtre özelliğine sahiptir. Yani 50 Hz’den 2500 Hz’e kadar olan yüksek frekansa sahip parazit ve gürültü akımlarından asla açma yapmazlar.

Bütün topraklama sistemlerine uyumludur. ( TT , TN-S , TN-C , TN-C-S , IT )

Bu güne kadar çok yüksek maliyetler ödeyerek almış olduğunuz rölelerin taleplerinize cevap vermemesi çok üzücü bir durumdur. Bu duruma düşmemek için mutlaka doğru ürün ile çalışmalısınız. Her makinenin karekteristliği birbirinden farklıdır. Her makineye aynı tip kaçak akım rölesi kullanmak en çok yapılan hatadır.

Deneyimli mühendislerimiz keşif sırasında yüksek teknolojiye sahip cihazlarımız ile makinelerin karakterist özelliklerini , harmonik akım düzeylerini tespit ederler. Yapılmış olan tespitler sonucunda her makine için doğru ürün seçimini yaparlar.

Sektörüm Dergisi aylık yayımlanan ,Google News, Google Gazetelik-Dergilik, Bundle Haber Uygulaması, Turkcell Dergilik ve diğer tüm dijital mecralarda ve sosyal medya kanallarımızda, eş zamanlı olarak Elektrik, Aydınlatma, Enerji, Güvenlik ve Otomasyon sistemleri sektörlerinde ihtisaslaşmış, Türkiye'nin en güçlü yayın sağlayıcı basılı yayın ve dijital dergisidir. Ulusal ve Uluslararası arenada seçkin okur kitlesine en geniş haber içeriğini sunar. 2020 mart ayından beri sadece dijital olarak devam eden sektörüm dergisi sıfır karbon bir firmadır.