Genel Yayın Yönetmeni Nurşah SUNAY
Genel Yayın Yönetmeni Nurşah SUNAY

Bu sayımızda yeni yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6’ncı maddesine göre, 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesinden bahsedeceğiz.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenecek olan işveren veya işveren vekillerinin eğitimi, her ilde bürosu bulunan ve açıköğretim sistemiyle eğitim verme konusunda yetkin üniversiteler tarafından verilebilecektir.

Bu bağlamda, işveren veya işveren vekillerine çalışma mevzuatı, iş kazası ve meslek hastalığı, sağlık ve güvenlik konularıyla ilgili korunma yöntemleri, dokümantasyon alanlarında eğitim verilecek ve eğitim süresi en az 16 saat olacaktır.

Eğitim ücreti bakanlıkla üniversiteler arasında yapılacak protokol kapsamında belirlenecek ve en fazla net asgari ücretin üçte biri kadar olabilecektir. Bu bağlamda, 2015 yılı ikinci yarısı için asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret 910.43 Lira olarak hesaplanmaktadır.

Gerekli eğitimi alıp, yapılacak sınavda başarılı olarak belgesini alan işveren veya işveren vekilleri, öncelikle İSG-KATİP üzerinden sisteme kayıt olmak zorundadır.

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükler bu kayıt tarihinden sonra başlayacaktır. Sisteme kayıt olan işveren veya işveren vekilleri, sağlık gözetimi ve çalışma ortamı gözetimi dışında kalan ve mevzuatla iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri yerine getirebilecektir.

Bu kapsamda yetki belgesi alan işveren veya işveren vekillerinin işe giriş raporu düzenlemeleri, periyodik muayene ve tetkikleri yapmaları mümkün olmayıp, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı uyarınca çalışana verilmesi gereken eğitimleri vermeleri mümkün bulunmaktadır.

Yetki belgesi alan işveren veya işveren vekili tarafından verilecek hizmetlerin, çalışan başına aylık en az 10 dakika ayırmak suretiyle yerine getirilmesi gerekmektedir.

İşyerinin tehlike sınıfının “tehlikeli” veya “çok tehlikeli” olarak değişmesi ya da tehlike sınıfı değişmese de çalışan sayısının 10 ve üzerine çıkması halinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi gerekmektedir.

1983 İstanbul doğumlu olan Nurşah Sunay aslen Of’ludur 🙂 Elektrik Aydınlatma sektöründe reklam satışı, marka danışmanlığı, sektörel fuar hizmetlerine kadar olan tüm Satış-Pazarlama birikimini, 2010 yılında kurduğu Sektörüm Elektrik Aydınlatma Dijital Dergisi’ne taşıyarak sektöre önemli katkı sunan bir medya organı oluşturmuştur. Farklı disiplinlerde bilgi edinmeyi kişisel ilgi alanı olarak benimsemiş; Ekonomi alanında Sermaye Piyasası ve Menkul Kıymetler Borsası, Dinler Tarihi alanında İlahiyat ve Gazetecilik alanında Yeni Medya lisans ve ön lisans eğitimlerini tamamlamıştır. Evli ve 4 çocuk annesi olan Nurşah Sunay, tüm mesleki faaliyetlerini, Sektörüm Dergisi’nin Dijital Medya Direktörlüğünü de üstlenen eşi Serdar Sunay ile birlikte yönetmektedir.