Genel Yayın Yönetmeni Nurşah SUNAY
Genel Yayın Yönetmeni Nurşah SUNAY

Bu sayımızda işe alınmaları teşvik etmek amacıyla, işverenlere 30 veya 42 ay süreyle verilen sigorta prim teşviklerinden bahsedeceğiz.

İşe alım teşvikinin yanı sıra İŞKUR’a kayıtlı işsizleri işe alan işverenlere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bir yıl süreyle sigorta prim desteği sağlanmasına yönelik yeni bir düzenlemede yürürlüğe girmiştir.

1) İşbaşı eğitim programını tamamlayanı işe alan işverene sağlanan teşvik:

Teşvikten yararlanmak için, 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların programın bitiminden en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından kapsamında işe alınması ve işverenin devam etmekte olan tecil ve taksitlendirilen veya yeniden yapılandırılan borçları hariç olmak üzere SGK ‘ya borcunun bulunmaması gerekmektedir.

İşbaşı eğitim programını tamamlayanların işe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile işverenlere prim desteği sağlanacaktır.

2) Yeni teşvik:

Teşvikten yararlanmak için, İŞKUR’a kayıtlı işsizin; işe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından belirlenen nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede yaşaması, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yapılan gelir testine göre, ailede kişi başına düşen aylık gelirin aylık brüt asgari ücretin üçte birinden az çıkması nedeniyle SGK sağlık hizmetlerinden prim ödemeden yararlanmakta olması ve  işverenin devam etmekte olan tecil ve taksitlendirilen veya yeniden yapılandırılan borçları hariç olmak üzere SGK ‘ya borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarının tamamı teşvik kapsamındaki kişinin işe başladığı tarihten itibaren bir yıl süreyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. Bakanlar Kurulu bu süreyi bir yıl daha uzatmaya yetkilidir.

Government Incentive for Employment of Unemployed

In this issue we will address the insurance premium incentives offered for 30 to 42 months in order to encourage employment of the unemployed.

A new regulation is now in effect with regards to the employers who employ unemployed who are registered to ISKUR which offers the employer insurance premium support up to 1 year by the Ministry of Family and Social Policies.

1) The incentive available for the employer who employs the person who has completed the on-the-job training program. In order to be able to use this incentive, employers operating in the private sector needs to employ any person between the ages of 18 and 29 who have completed the on-the-job training for the same occupation offered by the Turkish Employment Agency until August 31st, 2016 and that the employer should not be indebted to the Social Security Institution (SSI) with the exception of previous debts which are postponed and/or divided into installments.

The insurance premium incentive covers 42 months when the employer operates in the manufacturing industry, while it covers 30 months when the employer operates in the other industries.

2) New incentive:

In order to be able to use this incentive, the registered unemployed person must be living in the household which has used social support specified by the Encouraging Social Help and Solidarity Fund at least once in the past year, that he/she is entitled for SSI health services for free as the monthly income of each person living in the household is two thirds of the minimum wage, and that the employer should not be indebted to the Social Security Institution (SSI) with the exception of previous debts which are postponed and/or divided into installments.

Any expenses for the employer arising from the insurance premiums for the minimum wage for the person they have employed will be compensated by the Ministry of Family and Social Policies for one year starting from the employment. The Council of Ministers hold the authority to prolong this period for another year.