Inform FORTE UPS 10-250 tüm seri 16 08 17.90 20 SH

Elektrik ile çalışan hassas cihazların kesintisiz ve sağlıklı çalışmasını sağlamak için kullanılan kesintisiz güç kaynakları yani UPS’ler, üretimde ve toplu yaşam alanlarında kısacası yaşamın sürdürülebilirliğinde en önemli öğe.

Bu nedenle kritik yük olarak nitelendirilen elektronik cihaz ve sistemlerin Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS) üzerinden beslenmesi zorunlu.

Bu bilinçle sürdürülebilirlik ilkesini tüm iş süreçlerine entegre eden İnform, enerjin