Inform FORTE UPS 10-250 tüm seri 16 08 17.90 20 SH

Elektrik ile çalışan hassas cihazların kesintisiz ve sağlıklı çalışmasını sağlamak için kullanılan kesintisiz güç kaynakları yani UPS’ler, üretimde ve toplu yaşam alanlarında kısacası yaşamın sürdürülebilirliğinde en önemli öğe.

Bu nedenle kritik yük olarak nitelendirilen elektronik cihaz ve sistemlerin Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS) üzerinden beslenmesi zorunlu.

Bu bilinçle sürdürülebilirlik ilkesini tüm iş süreçlerine entegre eden İnform, enerjinin, insana ve çevreye zarar vermeden, en verimli şekilde ve kesintisiz olarak kullanımına olanak sağlayan ürünleriyle sektördeki duruşunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

37 yıllık deneyimini ülke lideri konumuyla taçlandıran İnform, beş yıl içinde dünyanın ilk 5 UPS firmasından biri olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Günlük hayatta, üretimde ve toplu yaşam alanlarında kısacası yaşamın sürdürülebilirliğinde en önemli öğe, ‘kesintisiz güce sahip olmak’ ve bu güce sahip olabilmenin yolu ise UPS’lerden (Uninterruptible Power Supply: Kesintisiz Güç Kaynağından) geçiyor.

Bu noktada elektrik yükünün bağlı bulunduğu şebekede meydana gelen veya gelebilecek olası gerilim dalgalanmalarının yanı sıra kısa veya uzun süreli kesintiler gibi durumlarda yükü bu değişimlerden koruyan ve yükün sağlıklı ve kesintisiz çalışmasını sağlayan UPS’lerin önemi ortaya çıkıyor.

Gerek hayati önem taşıyan kuruluşlarda, gerekse endüstriyel uygulamalarda gittikçe yaygın kullanım alanı bulan UPS’lerin kullanım alanları arasında; bilgisayarlar ve bilgisayar destekli otomasyon sistemleri, tıbbi elektronik cihazlar, hastaneler, havaalanı aydınlatması, hava trafik kontrol merkezleri,  askeri radar sistemleri, haberleşme ve yayın kuruluşları, asansörler, yazar kasalar, acil durum aydınlatma sistemleri, ısıtma ve soğutma cihazları vb. geliyor.

Bu bilinçle yüzde 40 pazar payıyla Türkiye’de tartışmasız sektör lideri İnform, Ar-Ge destekli inovatif bakış açısını benimseyerek beş yıl içinde dünyanın ilk 5 UPS firmasından biri olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

 “Ar-Ge Destekli Büyüme Stratejisini Benimsiyoruz…”

İnform’un yüzde 40 pazar payıyla Türkiye’de tartışmasız sektör lideri olduğunu söyleyen Legrand Ülke Müdürü Levent Ilgın, İnform’un beş yıl içinde dünyanın ilk beş UPS firmasından biri olması için strateji geliştirdiklerini söylüyor ve ekliyor, “İnform, tesislerinde ve özellikle de Ar-Ge Departmanı’nda büyümeyi sürdürmüş, dış pazarlardaki varlığını çok daha güçlü biçimde vurgulamış bir markadır.

Bu sene Nisan ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onaylı, sertifikalı bir Ar-Ge Merkezi olduk. Bu kapsamda TÜBİTAK Teydeb projelerimiz var.

27.500 m2’lik kapalı alana kurulu tesislerinde, kesintisiz güç kaynakları başta olmak üzere, GSM ve telekomünikasyon sektöründe kullanılan özel enerji sistemleri, doğrultucular, 19” Rack kabinleri, otomatik ve statik voltaj regülatörleri, alçak gerilim panoları, IT Hastane sistemleri, aktif harmonik filtre, transformatörler, elektronik kartlar, enerji tasarruf sistemleri, yenilenebilir enerji sistemleri vb. ürünleri üreterek satışa sunmakta ve her türlü özel projeye cevap verebilmektedir.

Her anı Kalite Müdürlüğü tarafından denetlenen İnform, ISO-9001: 2008, ISO 14001: 2004, ISO 27001: 2013, OHSAS 18001: 2007 ROHS, , EAC, Soncap, CE ve TSE kalite belgelerine sahiptir. İnform’ un Toplam Kalite Yönetimi ilkeleri ve koşulsuz müşteri memnuniyeti beklentisi, üretimin her anında kusursuzluğun temelini oluşturmaktadır”.

Levent ILGIN:  İnform Türkiye’nin En Büyük Ve Güvenilir Çözüm Ortağı

İnform’un Türkiye çapında 81 ili de kapsayacak şekilde yapılanması olduğunun altını çizen Ilgın, “Yüzde 100 müşteri memnuniyeti çerçevesinde çalışan İnform, satış ve satış sonrası hizmetlerde uzman kadroları bünyesinde barındırmaktadır.

Dünya ölçeğinde ise 85’i aşkın ülkeye yapılan ihracat ile genişlemesini, ürün kalitesine hizmet kalitesini de ekleyerek sürdürmektedir.

İnform, kesintisiz ve temiz enerji ihtiyacında, Türkiye’nin en büyük ve güvenilir çözüm ortağı olmak, bu güvenilirliği tüm dünyada yaygınlaştırmak için, dünya standartlarında kaliteden ödün vermeden ilerlemeyi kendine ilke edinmiştir.

Inform Adopts a R&D Based Growth Strategy

Uninterruptible power supplies, i.e. UPSs, are used to ensure uninterrupted and proper operating of electricity-powered and sensitive devices and are one of the important elements of the production and public spaces, in short, the sustainability of life.

Therefore, it is a must to feed electronic devices and systems which are deemed to be ultimate load over UPSs. Having integrated the principle of sustainability into all of its processes, Inform makes a stand with its products which make it possible for efficient and uninterrupted use of energy without harming the people and the environment.

Having crowned its 37-year experience taking the position of sectorial leader in Turkey, Inform is working towards becoming one of the top 5 UPS companies in the world.

The most important aspect of a sustainable life in terms of production and social living is ‘having uninterrupted power’ and it is only possible to acquire such power through UPSs (Uninterruptible Power Supply). In this context, the importance of UPSs which allow for uninterrupted and stable operation of electrical devices in case of power outages or fluctuations in the power supply comes to the fore in power grids.

Among the areas of use of UPSs which have become widespread in both critical institutions and industrial practices are computers and computer-assisted automation systems, medical devices, hospitals, airport lighting, air traffic control centers, military radar systems, communication and broadcasting institutions, elevators, cash registers, emergency lighting systems, heating and cooling devices, etc.

With this knowledge, Inform, the indisputable sectorial leader of Turkey with its 40% market share, continues to focus its R&D supported innovative efforts in order to become one of the top 5 UPS companies in the world.

“We Adopt a R&D Supported Growth Strategy…”

Having noted that Inform is the undisputable sectorial leader in Turkey with its 40% market share, “Inform has developed a strategy to become one of the top 5 UPS companies in the world in the next five years.

Inform is a brand ensuring continues growth in terms of its facilities and especially its R&D Department and it has emphasized its weight in the international markets,” said Levent Ilgın, Country Director of Legrand.

“We have become a certified R&D Center as of April, 2017 approved by the Ministry of Science, Industry and Technology. In this context, we are working on TUBITAK Teydeb projects.

Inform is producing uninterruptible power supplies, custom energy systems for GSM and telecommunication sector,  rectifiers, 19’’ Rack cabins, automatic and static voltage regulators, low-voltage switchboards, IT hospital systems, active harmonic filters, transformers, electronic cards, energy saving systems, renewable energy systems, etc. in its facility spanning over an indoors area of 27,500 m2.

Under the scrutiny of its Quality Department at every stage of the processes Inform holds the following certificates: ISO-9001: 2008, ISO 14001: 2004, ISO 27001: 2013, OHSAS 18001: 2007 ROHS, , EAC, Soncap, CE and TSE. Inform’s Total Quality Management principle and unconditional customer satisfaction expectations are the basis of the perfection in any moment of the production,” he added.

Levent ILGIN:  Inform is the Largest and Reliable Solution Partner in Turkey

“Working with the principle of 100% customer satisfaction, Inform employs specialists both for sales and after-sales services,” said Mr. Ilgın, having stated that Inform has the company structure to cover all 81 cities of Turkey.

The company continues to grow in more than 85 countries in the world having added quality services to its quality products. Inform adopts the principle of becoming the largest and reliable solution partner in Turkey for uninterrupted and clean energy while not compromising on the quality with respect to the international standards in order to offer its reliability to the world,” he said.