Son yıllarda teknolojinin İK süreçlerinde yoğun kullanımı doğal olarak iş yapış şekillerini etki etmeye başladı. Özellikle mobil kullanımın artışı ve sosyal medyanın iş hayatına indirgenmesi kurumlardaki organizasyonların yeniden yapılanmasını gündeme getirdi.

2017 yılında yaşamış olduğumuz belirsizlik ve endişe hali birey olarak önce kendimizde, sonrasında kurumlarda gelecek kaygısı olarak karşımıza çıktı. İçinde bulunduğumuz ortamın getirmiş olduğu mutsuzluk ve belirsizlik insan kaynakları yönetiminin kurumlardaki en önemli gündem maddelerinden biri olarak gündeme geleceğini düşünmekteyim.

Oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Kurumlarda kuralların günün koşullarına göre adapta olması gereken en önemli fonksiyonlar arasında insan kaynakları yönetimi ve süreçleri yer almaktadır.

Uzun vadeli planlar yerine orta vadeli ve gerektiğinde çok hızlı hareket etmek gerekiyor. “Şartlara göre en iyi koşulları değerlendir ve hızlı aksiyon al”.  Dönemi gelmiştir. Bu dönemde İK yönetiminde yakın geleceği şekillendirecek trendler ana başlıklar halinde aşağıdaki başlıklarda değerlendirebiliriz.

Seçme y