Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz 2021 ayına ait dış ticaret endeks değerlerini açıkladı. Söz konusu bültene göre; ihracat birim değeri Temmuz 2021 ayında yıllık bazda %14.6 oranında artmıştır.

Daha detaylı bakarsak, gıda, içecek ve tütünde %25.9, ham madde (Yakıt hariç) %32, yakıtlarda %71.3 ve imalat sanayinde (Gıda, içecek, tütün hariç) %10.7 artmıştır.

Görüleceği gibi hammadde birim değer artışı oldukça yüksektir. Bu değer artışının miktar bazında ihracata etkisine baktığımızda, ihracat miktarında yıllık bazda %3.8 oranında azalma olduğunu görmekteyiz.

Yani fiyat ve değer artışları talebi olumsuz etkilemeye başlamış gibi görünmektedir.

Gelecekteki enflasyon açısından son derece önemli olan ithalat değer değişimine baktığımızda önemli verilerle karşılaşmaktayız.

Temmuz 2021 ayında yıllık bazda ithalat birim değerinde %30.3 oranında artış olduğunu görmekteyiz. Bu durum yakın gelecekte enflasyonun düşme ihtimalini azaltmaktadır.

Özellikle hammaddelerde %63.5 oranındaki değer artışı enflasyonun düşmesini zorlaştıracak gibi görünmektedir. Keza yakıtlarda ki %67.3 yıllık bazda artış taşıma maliyetlerindeki değişimi de gözler önüne sermektedir.

İthal birim değer artışının ithalat miktarına yansımasına baktığımızda, yıllık bazda ,ithalat miktarında %10.3 oranında azalma olduğunu görmekteyiz. Bu durumda gerek ihracat miktarındaki azalışın, gerekse ithal fiyatlarındaki önemli yükselişin önümüzdeki dönemde sıkıntı oluşturabileceğini görmekteyiz.

Mevcut veriler ışığında, birim değer artışlarının yüksek olması ithalatı düşürürken, dış talepte de bir miktar durulmaya yol açacağını söylemek pek de yanlış olmayacaktır. Özellikle ABD faiz artırımlarının konuşulduğu bir dönemde piyasalarda bir miktar durgunluk ve akabinde fiyat düşüşleri yaşanması olasılığı biraz daha artmıştır.

Bu durumda satınalma veya ithalat departmanları ile dış ticaret/ihracat departmanlarının fiyat gelişimlerini çok yakından takip etmesi son derece önemlidir. Aksi halde ya maliyet yüksek kalabilir, ya da ihracat fırsatları kaçabilir.

 

Görüşmek dileğiyle…

HİKMET BAYDAR 1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. cnntürk, apara, tv100 bbntürk,e kotürk, vb televizyon kanallarında ekonomi ile ilgili programlara katılarak güncel verileri yorumlamıştır. Muhtelif gazete ve dergilerde ekonomi ile ilgili yazıları yayınlanmıştır. Bankalarda ve Bankalar Birliğinde bankacılık eğitimi vermiştir.