pazarlama nedir

İçerik Pazarlaması

En basit haliyle içerik pazarlaması markaya katma değer sağla­maktadır. İçerik pazarlaması kullanıcıya erişmek için geleneksel pazarlama yöntemleri gibi kullanıcıyı bölmenin aksine, kullanıcı­da ilgi uyandırır ve onu kendine çeker.

İçerik pazarlaması her ne kadar son dönemlerde bu kadar moda olsa da, ortaya yeni çıkan bir alan değildir. Son dönemlerde sosyal medya ve internet kullanımının hayatımızda önemli yer tutmaya başlamasıyla popülerliği artmıştır.

İçerik Pazarlamasının Önemi

Artan rekabet ortamı ile ürün ve hizmet kalitelerinin birbirine çok yaklaştığı noktada müşteri ile bağ kurmak markalar açısından bir lüks değil zorunluluk halini almıştır. Müşterisini anlayan, ona yardım eden markaların ayakta kalma ve ileri gitme şansları her zaman daha yüksektir.

Bu bağı yakalamanın etkin bir yolu da müş­terinize içerik ile ulaşmaktır. İçerik, medyada gösterilecek yaratıcı bir çalışmanın sonucu olan reklamlar değil, müşterinin marka ile ilişkisinden elde edeceği faydaları anlatan bilgilerdir.

Başka bir an­latımla, hedef kitlenin ilgisini çekebilecek her türlü yayın, kitlenin marka ile bağ kuruma ihtimalini yükseltecektir. Böylece marka-müşteri ilişkisi tek taraflı bir ilişki yerine karşılıklı bir ilişki halini alabilmektedir.

İçerik pazarlamasını güçlü kılan birkaç önemli nokta vardır. En önemli nokta, içeriğin karşı tarafta bir duygu yaratabilmesidir.

Bu duygu; güldürmek, şaşırtmak veya bilinmeyen bir noktaya par­mak basmak gibi çeşitli öğeler ile oluşturulabilir.

İçerik pazarlama­sında kaçınılması gereken en büyük nokta ise satış amacı gütme­mektir. Satış odaklı bir çalışma içerik pazarlamasının amacından saptıracaktır.

Her zaman son kullanıcıyı göz önünde bulundurmak da başka bir püf noktadır. İçerik en başta kullanıcının ilgisini çek­melidir.

Bunun yanı sıra içeriğiniz kullanıcıda yorum yapma veya paylaşma gibi kendinden de bir şeyler katma isteği de uyandırı­yorsa, içerik pazarlaması amacına ulaşmış demektir.

1983 İstanbul doğumlu olan Nurşah Sunay aslen Of’ludur 🙂 Elektrik Aydınlatma sektöründe reklam satışı, marka danışmanlığı, sektörel fuar hizmetlerine kadar olan tüm Satış-Pazarlama birikimini, 2010 yılında kurduğu Sektörüm Elektrik Aydınlatma Dijital Dergisi’ne taşıyarak sektöre önemli katkı sunan bir medya organı oluşturmuştur. Farklı disiplinlerde bilgi edinmeyi kişisel ilgi alanı olarak benimsemiş; Ekonomi alanında Sermaye Piyasası ve Menkul Kıymetler Borsası, Dinler Tarihi alanında İlahiyat ve Gazetecilik alanında Yeni Medya lisans ve ön lisans eğitimlerini tamamlamıştır. Evli ve 4 çocuk annesi olan Nurşah Sunay, tüm mesleki faaliyetlerini, Sektörüm Dergisi’nin Dijital Medya Direktörlüğünü de üstlenen eşi Serdar Sunay ile birlikte yönetmektedir.