ODTÜ kampüsünde yer alan, IBM ve ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü işbirliğinde oluşturulan Akıllı Toplum Güvenliği Laboratuarı, toplum ve çevre güvenliği ile ilintili olarak karşılaşılabilecek olağanüstü durumlara yanıt verme amacıyla akıllı sistemler geliştirmek için araştırmalar ve prototipler üreterek toplum güvenliğini iyileştirmeyi amaçlıyor.

ODTÜ kampüsünde yer alan laboratuar ODTÜ’nün araştırma yetenekleriyle IBM’in saha deneyimini birleştirerek, yenilikçi yaklaşımlar ve metodolojilerle kamu güvenliğini iyileştirmeye yönelik çalışmalar için bir zemin oluşturacak.

Toplum ve çevre güvenliği ile ilintili değişik uygulamalarda karşılaşılabilecek olağanüstü durumlara yanıt vermek amaçlı akıllı sistemlerin sunulmasını sağlayabilmek üzere ileri araştırmalar, testler ve prototip geliştirilmesi konularında çalışacak olan Akıllı Toplum Güvenliği Laboratuarı’nda IBM ve ODTÜ’nün ortak araştırma sonuçlarının gerçek dünyada uygulanabilirliği ve ölçeklenebilirliği test edilecek.

Akıllı Toplum Güvenliği Laboratuarı’nda yeni teknolojilerin gerçek hayatta kullanımını test etmek üzere pilot çalışmalar gerçekleştirilecek ve bu yeni teknolojilerin sahada elde edilen bilgi ve deneyime göre iyileştirilmesi sağlanacak.

Semantik görüntü işleme, çoklu ortam, veri madenciliği, kablosuz sensör ağları, dağınık ortamlarda veri işleme, bilgi tabanlı sistemler gibi konularda daha akıllı toplum güvenliği sağlamaya yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılacak.

Böylece akademisyenlerin akıllı toplum güvenliği çözümleri konularındaki tez çalışmaları da desteklenecek.

Açılış töreninde bir konuşma yapan ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar üniversite-endüstri işbirliğine vurgu yaparak, ODTÜ’nün etkin araştırma gücü ile IBM’in uygulama birikimlerinin biraraya geleceği bu laboratuarın üniversite-endüstri işbirliğine iyi bir örnek teşkil ettiğini ve bu işbirliğinin oluşturulmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Acar, “Özellikle teorik bilginin gerçek hayatta uygulanabilirliğini görmek öğrenciler için çok büyük önem taşıyor, öğrenme sürecini hızlandırıp, kalıcı bir bilgiye dönüşmesini sağlıyor.

Temennimiz bu tür işbirliklerinin artması ve gerçek dünya problemleri üzerinde araştırma ve çözümlerin ülkenin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmasıdır” diye konuştu.

Akıllı Toplum Güvenliği Laboratuarı’nın IBM tarafında koordinatörlüğünü üstlenen IBM Danışmanlık Hizmetleri Kamu Sektörü Lideri Giovanni Aliverti ise şunları söyledi: “Tüm dünyadaki kentler sensörler, global konum belirleme sistemleri, kameralar, telsiz frekansı etiketleri ve bütünleşik iletişimden beslenen analitik bilgilerden güç almayı hedefliyor.

Akıllı ulaşım, akıllı gıda, akıllı enerji, akıllı su ve benzeri alanlarda değer katan bu tür sistemler ve çözümlerin toplum güvenliğinin iyileştirilmesi alanında da geliştirilmesi son derece önemlidir.

Toplum güvenliği, akıllı dünya, akıllı şehir, akıllı toplum kavramlarının vazgeçilmez bileşenidir. İşte bu nedenle ODTÜ ve IBM işbirliği ile faaliyetine başlayan Akıllı Toplum Güvenliği Laboratuarının çok önemli bir rol üstleneceğine inanıyorum.

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr Adnan Yazıcı Akıllı Toplum Güvenliği Laboratuarı hakkında bilgi vererek, Laboratuarımızdaki görüntü analizi, çoklu ortam sistemleri ve semantik bilgi işleme araştırmalarının daha akıllı toplum güvenliği çalışmalarını özendireceğini düşünüyor ve bundan büyük heyecan duyuyoruz.

Teknolojideki ilerlemeler sayesinde otomatik olarak olayları tespit edip değerlendirerek bunlara anında yanıt veren, sürekli topladığı bilgileri analiz ederek gerçek zamanda çözüm öneren bilgiye dayalı sistemlerin kullanımı ile toplum guvenliğinin daha etkin sağlanması hedeflenmektedir.

Bölümümüz bu konularda önemli bilgi birikimine ve yeteneklere sahiptir. Bu yeteneklerin, “Akıllı Dünya” için çözümler üreten IBM’in yetkinlik ve birikimleriyle birleşmesi sonucunda çok önemli AR-GE projelerinin ortaya çıkacağına inanıyoruz.

Yeni teknolojilerin kullanılması ve disiplinler arası yaklaşımlarla daha akıllı çözümlerin oluşturulması toplum ve çevre güvenliği alanlarında yeni ufuklar açacaktır” dedi. Toplantıda IBM Üniversite İşbirlikleri hakkında bilgi veren IBM Orta ve Doğu Avrupa ve Türkiye Üniversite İlişkileri Lideri Jale Akyel ise şunları belirtti: “IBM olarak toplum, devlet, üniversite ve sektör ekseninde bilgi temelli, sosyo-ekonomik katkı sağlamaya büyük önem veriyoruz.

Daha önce birçok konuda işbirliği yaptığımız ODTÜ ile şimdi de Akıllı Toplum Güvenliği Laboratuarında birlikte çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Bu laboratuarda IBM ve ODTÜ işbirliği sayesinde kamu sektörü ve yerel kamu yönetimleri için bilgi ve iletişim teknolojisi sistemlerinin geliştirilerek en etkin şekilde kullanılmasının teşvik edilmesi ve hızlandırılmasının mümkün olacağına inanıyoruz”