İletişim araçlarının yaygınlaşmasını takiben 1940-1950’li yıllardan bu yana modern reklamcılık kavramı hızla önem kazanmaya başladı.

Bu süreci etkileyen en önemli faktörlerden biri ise iktisatta homo economicus ismiyle sınıflananan, gelir ve harcama gücü yükselen insan faktörü oldu.

Sanayileşme ve ilerleyen teknoloji ile beraber orta sınıfın hızla gelişmesi birçok markanın doğmasına ortam hazırlarken,serbest piyasa ekonomisi şartlarıyla oluşan mal ve hizmet artışı ile rekabet düzeyi, reklam çalışmalarının önemini yadsınamaz bir seviyeye ulaştırmıştır.

Mevcut duruma muhalif bir tavır sergileyerek insanların algılarına yönelik her türlü kasıtlı veri sunumunu haksız bir bombardıman olarak niteleyen sosyalist ülkelerin de reklama direnişi uzun süre devam edemedi. Süreci dijital reklam takip etti

Zira mal ve hizmetlerin tüketiciye ulaşabilmesi ve bir talep yaratması için bilgi sunumu mutlak bir gereklilikti.

Buna karşı durulan ekonomik modellerde bir süre sonra üretimde azalma ile beraber tekdüze mallar, rekabet yoksunluğu sebebiyle de kalitede ilerleme sağlanamaması ve talepteki azalışla beraber finans kaynaklarında bir kısır döngüye sebep oldu.

Velhasıl sadece üretmenin yeterli olmadığı gözler önüne serilince tüm ekonomik modellerde reklam, vazgeçilmez bir unsur olarak pazarlamanın en etkin birimi haline dönüştü.

Üst perdede bilgi verme amacına hizmet eden reklam çalışmaları; kısa, kolayca akılda kalabilen, farklar ve avantajları sade bir biçimde sunabilecek şekilde hazırlanarak, tüketici kitlesinin de; bilinçlenmesine, en gerekli ürüne en doğru biçimde sahip olması açısından fayda sağlayarak, kısa vadede satış, uzun vadede talep yaratma alt başlıklarında yadsınamaz bir yarar sağlamaktadır.

Bu çalışmalar planlanırken dikkat edilmesi gereken ilk husus; hedef kitlenin saptanması ve bu kitleye ulaşılabilecek reklam yol/yöntemlerinin belirlenerek alıcı ve aracılara en uygun hangi biçim ve dille uygulanacağının tespit edilmesidir.

Önümüzdeki ay kaldığımız yerden devam edelim. Doğru reklamlarla bol kazançlı bir ay geçirmeniz dileğiyle..

1983 İstanbul doğumlu olan Nurşah Sunay aslen Of’ludur 🙂 Elektrik Aydınlatma sektöründe reklam satışı, marka danışmanlığı, sektörel fuar hizmetlerine kadar olan tüm Satış-Pazarlama birikimini, 2010 yılında kurduğu Sektörüm Elektrik Aydınlatma Dijital Dergisi’ne taşıyarak sektöre önemli katkı sunan bir medya organı oluşturmuştur. Farklı disiplinlerde bilgi edinmeyi kişisel ilgi alanı olarak benimsemiş; Ekonomi alanında Sermaye Piyasası ve Menkul Kıymetler Borsası, Dinler Tarihi alanında İlahiyat ve Gazetecilik alanında Yeni Medya lisans ve ön lisans eğitimlerini tamamlamıştır. Evli ve 4 çocuk annesi olan Nurşah Sunay, tüm mesleki faaliyetlerini, Sektörüm Dergisi’nin Dijital Medya Direktörlüğünü de üstlenen eşi Serdar Sunay ile birlikte yönetmektedir.