Kurum stratejisine uygun ik yönetim sistemi kurulmalıdır

Kurumun hedef ve misyonunu göre şirket stratejileri oluşturulmalıdır. Bu stratejilere paralel olarak kurumun organizasyon yapısına uygun insan kaynakları fonksiyonları dahil edilmelidir.

Fonksiyonlar çalışan ve çevreye yararlı olacak şekilde, kanunlara uygun, en üst düzeyden en alt birimdeki çalışana kadar uygulanabilir, etkin, kurumun verimli yönetilmesini sağlayan çalışma şekillerini ve süreçlerini içermelidir.

Değer katmayan, rutin idari işlerden vazgeçilmelidir

“Stratejik” insan kaynakları yönetimine geçişte bireysel performans yerine örgütsel performans üzerine odaklanılmalıdır. Kurum problemlerinin çözümünde bireysel insan kaynakları yönetimi uygulamalarına yönelmek yerine, tüm kurumu kapsayacak insan kaynakları sistemlerine önem verilmelidir.

Değer yaratmanın önemini vurgulamak için insan kaynakları sistemlerini, sistemlerin gerektirdiği iş gücü kabiliyetlerini, yetkinliklerini, çalışan bağlılığını ve katılımını sağlayacak modeller oluşturulmalıdır. Aynı işlemin farklı kişiler tarafından birden fazla yapılmasını engelleyecek kontrol sistemleri kurulmalıdır.

Nitelikli insan kaynağından oluşan kurumsal yapı oluşturulmalıdır

Kurumların hayatta kalabilmeleri ve rekabetçi avantaj kazanabilmeleri için nitelikli insan kaynaklarına sahip olmalıdırlar. Kurumda her pozisyonun yapacağı görev tanımları hazırlanmalıdır. Tanımlar tüm kurum çalışanları tarafından anlaşılır ve uygulanabilir tanımlar olmalıdır. Nitelikli insan kaynağını oluşturma süreci doğru pozisyona doğru kişinin istihdam edilmesinden başlayarak yetenekli insan kaynağını elde tutabilme, yetenekleri yönetme süreçlerini kapsamalıdır.

Güncel çalışan veritabanı oluşturulmalıdır

Tüm çalışanlara ve süreçlere ait veritabanı oluşturulmalıdır. Bu verilere ihtiyaç duyulması durumunda hızlı ve doğru bilgiye ulaşımı sağlayacak yapıda güncel olmalı ve otomasyon ile desteklenmelidir. Otomasyon kurumsal hafızayı oluşturacak alt yapı kurularak süreçler rakamlar ile ölçülecek hale getirilmelidir. Hızlı karar verebilmek için tüm bölümlerde oluşan çıktıların sayısal hale getirilmesi önem kazanmaktadır. Nasıl üretim, satış ve pazarlama gibi bölümlerde ay sonu rakamlar sayısal ise, insan kaynaklarını etkin yönetmek için de değerleri sayısal hale getirmeliyiz. Ölçemediğiniz herhangi bir şeyi yönetemezsiniz.

Hızlı bilgiye ulaşım sağlanmalıdır

Bilgiyi yönetmek kurumlara çalışanlar hakkında bilgi sahibi olmasını, yönetici ve çalışanların doğru bilgiye zamanında erişmesini ve etkin kullanılması sağlamaktadır. Çalışanların performansının artmasında, kararların doğru ve hızlı alınmasında bilgiye hızlı erişim önemli rol oynamaktadır.

Self-servis İK anlayışına geçilmeli ve temelinde bilgi yönetimi olmalıdır. Bilgiye hızlı ulaşma ve kolaylığı ile çalışan işin uzmanı olmasa bile, uzmanın yaptığı gibi işleri kolaylıkla yapabilmektedirler. Bu sebepten karar verme sürecine organizasyonda yer alan tüm yönetici ve çalışanlar kurum stratejilerini uygulayan birer ortak gibi hareket etmesi sağlanarak sisteme dahil edilmelidir. Çalışanlar fiziki olarak nerede olurlarsa olsunlar bilgiye erişebildiklerinden onaylama ve iş yapış şekli hızlanacaktır.

Geri bildirim sistemi kurulmalıdır

“Her çalışanımız değerlidir” prensibinden yola çıkarak kurum çalışanlarının değer, tutum ve davranışlarını anlamayı ve değerlendirmeyi ön plana çıkaracak geri bildirim sistemleri uygulanmalıdır. Yöneticilerin ve çalışanların motivasyonunu parasal veya parasal olmayan yollarla sağlayabilecek sistemler dizayn edilmeldilir.

Sektörüm Dergisi 70. Sayı