hastane-cagri-sistemleri

Hastane çağrı sistemlerinin amacı, hasta ve sağlık personeli arasında bir çağrı iletișim ve otomasyon alt yapısı sağlayarak hastane hizmetlerinin performans ve kalitesini yükseltmektir.

Özet Bölümü

Hemșire Çağrı Sistemi

Yatan Hasta Servislerinde hastaların hasta odalarından, hasta tuvalet ve banyolarından ve acil müșahade odalarından hemșirelere çağrı yapılabilmesini, bu çağrıların adresinin hemșirelere Kapı Üstü Uyarı Lambaları, servis desklerinde bulunan Hemșire Çağrı Panelleri, hemșire pager çağrı cihazları aracılığıyla iletilmesini ve servis hemșirelerinin kullandığı akıllı kartlarla servis performansının kayıt edilmesini ve raporlanmasını sağlayan iletișim ve otomasyon sistemidir.

Konsültan Doktor Çağrı Sistemi

Konsültan Doktor Çağrı Sisteminin amacı; hastanenin acil servisinde ya da hasta odalarında ihtiyaç duyulan bir konsültasyon için ilgili branșın görevli konsültan doktorunu, pager veya dect telefon aracılığıyla haberdar edilmesini, konsültan doktorun akıllı kartıyla sonlandırması ile çağrı bilgileri ve servis sürelerinin kayıt altına alınması ile acil servis ve kliniklerdeki konsültasyon servisinin ölçülebilir hale getirilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Mavi Kod Sistemi

Mavi Kod Sisteminin amacı, bir hastanın kurumun herhangi bir noktasında solunumsal veya kardiyak arrest olması durumunda hastaya resüsitasyonu sağlayacak uzman personelin en hızlı biçimde durumdan haberdar edilmesi, olay yerine yönlendirilmesi ve Temel Yașam Desteği bașarı oranının arttırılmasını sağlamaktır.

Ayrıca tüm Mavi Kod durumlarının olay ve müdahale bilgilerinin kayıt altına alınması ve çeșitli performans raporları olușturulabilmesi de sağlanarak hizmet kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Pembe Kod Sistemi

Hastanede yenidoğan ve çocuk güvenliğini tehdit eden durumlarda personelin hastanenin tüm dahili telefonlarından, hasta odalarında ve (varsa) yenidoğan ünitesinde bulunan Oda Kontrol Panellerinden, servis desklerinde bulunan Hemșire Çağrı Panellerinden ve acil serviste bulunan Acil Servis Çağrı Panelinden çağrı yapabilmesini, bu çağrıların adresinin pembe kod ekibine pager çağrı cihazları ve (varsa) DECT telsiz telefonlarda iletilmesini, hastanede Kartlı Geçiș Sistemi ve geçiș kapılarının otomatik olarak kapanmasını ve tüm bu çağrıların kayıt edilmesini ve raporlanmasını sağlayan iletișim ve otomasyon sistemidir.

Beyaz Kod Sistemi

Beyaz Kod Sisteminin amacı; hastanede hasta ve çalıșanların fiziksel saldırı, cinsel taciz ve șiddete maruz kalmalarına karșı gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması için bir tehlike anında güvenlik personelinin en hızlı biçimde durumdan haberdar edilmesi ve olay yerine yönlendirilerek olușan tehdidin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, tüm Beyaz Kod durumlarının olay bilgilerinin kayıt altına alınması amaçlanmaktadır.


 

Hospital Paging Systems

The aim of the hospital paging systems is to enhance performance and quality of the hospital services by providing a call communication and automation infrastructure between patients and healthcare personnel.

Nurse Call System

It is a communication and automation system enabling patients in the Hospital Patient Services to call nurses from patient rooms, patient toilets and baths and emergency observation rooms, conveying these calls to nurses through Overhead Warning Lights, Nurse Call Panels in the service desks and their pagers; and recording and reporting service performance by the smart cards used by the ward nurses.

Consulting Physician Call System

The aim of the Consulting Physician Call System is to inform consulting physician on duty of the relevant branch for a consultation needed in the emergency department or patient rooms in the hospital, to record call information and service time through terminating by smart card of the consulting physician and to enhance service quality and render the consultation service in emergency department and clinics measurable.

Code Blue System

The aim of the Code Blue System is to inform immediately and direct to the scene of accident the specialized personnel who will provide resuscitation to the patient in case a patient has a respiratory or cardiac arrest at any point of the institution and to increase the success rate for the Basic Life Support. In addition, it is aimed to enhance service quality by recording all Code Blue cases and the incident and response information; and creating various performance reports.

Code Pink System

This is the communication and automation system enabling the medical personnel to make a call from all internal phones, Room Control Panels in the patient rooms or (if there) in the neonatal unit, Nurse Call Panels in the service desks and the Emergency Service Call Panel in the emergency department in case of a situations that threaten the safety of infants and children, conveying these calls to the code pink team through pagers and (if there) DECT radiotelephones, turning off automatically Access Control System and passage doors; and recording and reporting all these calls.

Code White System

The aim of the Code White System is to inform as quickly as possible and direct to the crime scene the security personnel in case of a danger, in order to take the necessary security measures against the exposure of the patients and medical personnel in the hospital to any physical assault, sexual harassment and violence; and to prevent this possible danger. Besides, it is aimed to record all Code White cases and the case information.