genel-mudur-marius-de-wilt-ile-soylesi-ecolumis

Özet Bölümü

Okuyucularımızın Sizi Daha Yakından Tanıyabilmesi İçin Bize Kendinizden Bahseder misiniz?

Ecolumis olarak yaklaşık 1 yıldır Türkiye pazarındayız. İlk olarak Türkiye distribitörü olduğumuz Pharox markasının ledli ampullerini piyasaya sunduk. Pharox, 25 yıl ömürlü, %75-%85 oranında enerji tasarruflu, çevre dostu, insan sağlığına duyarlı aydınlatma ürünler imal eden bir Hollanda markası.

Ayrıca yine ledli floresanlarımız, panellerimiz ve özel imalat ürünlerimiz mevcut. Kısacası bütün aydınlatma konseptleri için çözüm ortağıyız.

Tutumlu ve çevre dostu olarak bilinen bu ürünlerin yanı sıra, yine ledli sokak lambası ve iç mekan aydınlatma ürünleri imalatına da hazırlanıyor Ecolumis. Bunun için bir fabrika kurma çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmekte.

Müşterilerimize özellikle yüklü tutarlardaki projelerinde, içinde ödeme alternatifleri de barındıran çeşitli çözüm önerileriyle birlikte teklif sunuyoruz ve bu da müşterilerimize yatırımlarını 0 maliyetle gerçekleştirme olanağı veriyor.

Bizleri rakiplerimizden ayıran en önemli özelliğin proje bazlı bu çalışmalar olduğunu düşünüyorum.. Ecolumis’in isminden şirket felsefeniz tahmin ediliyor.

Çevreye duyarlılığın Ecolumis’in faaliyetlerinde ne kadar etkili olduğunu öğrenebilir miyiz?

Evet, kolaylıkla anlaşıldığı gibi Ecolumis, çevre duyarlı aydınlatma, ışık demektir. Bu misyon ile Türkiye pazarına aynı zamanda üretici olarak girmek için diğer yabancı ARGE ve teknoloji partnerleriyle yoğun bir işbirliği sürdürmektedir.

“Sürdürülebilir Yenilik” Nedir? Doğanın diyalektiğinin insanoğlu tarafından anlaşılması ve rehber edinilmesi demektir; esas olan değişim ve dönüşümün sürekliliğidir; sürdürülebilir olması bir zorunluktur, insan oğlunun keyfine ve algısına bağlı değildir.

Kendisini kasten ve planlayarak bu sürecin dışında tutmaya çalışanlar “bertaraf” olurlar. Faaliyet Alanlarınızı Öğrenebilir miyiz? (Ev, Kamu, Solar ve Sera) Öncelikle kamusal dış aydınlatma gereçlerinin üretilmesi ve sistem olarak alıcılara sunulmasıdır. Aynı zamanda verimlilik sağlamaya hizmet eden tüm melez çözümler (solar ve rüzgar) kapsam alanımız içerisinde olacaktır.

Esas Uzmanlık Alanınızı Kamu Aydınlatmaları Olarak Biliyoruz.

Geleneksel Sokak Lambalarından Farklı Olarak Ne Sunuyorsunuz?

Temel çıkış noktamız “daha az enerji-daha fazla görüş” tür. Bunu sağlarken en az %50 enerji tasarrufu sağlayan, karbon salınımını en az %50 azaltan, faydalı ömrü en az 50.000 saat olan, işletme ve bakım maliyetleri %90 daha az olan bir çözümü sunmaktır.

Ecolumis Ürünleri Nerelerde Pazara Sunuluyor? Çeşitli illerde bayilerimiz var ve bölgesel satışlarla bayilerimiz ilgileniyor. Ancak büyük projelerde İstanbul Merkez ofisimizden hizmet veren iyi bir ekibimiz var.

Müşterilerimize Proje çalışmalarında, içinde çeşitli kredi ve teşvikler de bulunan ödeme alternatifleri barındıran çeşitli çözüm önerileriyle birlikte bir paket halinde teklif sunuyoruz.

Led Işığın Normal Bir Ampülün Yaydığı Işıktan Farkı Nedir?

LED ışık, bilinen ampullerdeki bir dirençten akım geçirilerek elde edilen, bunu yaparken enerjinin büyük bölümünü ( örneğin flament ampullerde %10 ışığa, %90’ı ısıya dönüşmektedir.) ışığa değil ısıya dönüşen bir sistem değil, bir elektronik komponent olan bir diyottan, yani bir yarı iletkenden elde edilen ışıktır.

Bu ışık, bilinenlerin tersine ısı yayan, taşıyan bir ışık değildir; bu bağlamda bir TV stüdyosunda klasik spotların altında bunalan konuklar, LED spotlarla donatılmış bir stüdyoda bu sıkıntıyı çekmeyeceklerdir. Aynı zamanda LED ışık daha az UV(Mor ötesi) ve IR(Kızıl Ötesi) dalga yayar.

Özellikle Kamu Aydınlatma Alanında Rakipleriniz Kimler?

Kimse. Şu an için, Ledli sokak lambası imalatı yapan, hatta kaliteli ledli ürün yapan, iç piyasada ciddi bir rakibimiz olduğunu düşünmüyoruz

Biraz da İç Mekanların Aydınlatılması Konusunda Sizden Bilgi Almak İsteriz.

Doğru Aydınlatma Sizce Nedir?

Doğru objenin doğru renklerinin, insan gözünde sağlıklı ve yeterli algılanmasını sağlayan aydınlatmadır.

Teknolojik trendlerin aydınlatma sektörüne nasıl bir etkisi var?

Yeni teknolojik olanaklar, ışık tasarımcılarını tetikliyor; ışık mimarları yeni bir ışıkla tanıştıkları zaman, o teknolojiden yeni taleplerde bulunuyorlar, çeşitlilik ve farklılık anlamında, böylece interaktif bir ilişki ve iletişim gelişimin servo motoru oluyor.

Aydınlatma Sektörünün Geleceğini Nasıl Görüyorsunuz?

Ünlü Alman düşünür Goethe ölürken “biraz daha ışık” demiş; herhalde “biraz daha dost ışık” demek istemiştir; bu anlamda sektörün geleceğini dost ışıklı görüyoruz.

Ortam Aydınlatması ve İşlevsel Aydınlatma diye kavramlar var. Açıklayabilir misiniz?

Ortam aydınlatması nicel ve nitel olarak asgari gereklere uygun bir aydınlatma kavramını ifade eder; işlevsel aydınlatma ise, ışığa nicel ve nitel olarak spesifik-özgün bir fonksiyon-işlev yükleyen bir aydınlatma kavramıdır. Örneğin otomobil farı işlevsel bir aydınlatma gerecedir.

Aydınlatma Trendlerinin İç Mekân Trendlerine Paralel Gittiği Söylenebilir mi?

Karşılık bir etkileşim var; fakat bu etkileşimi tetikleyenin teknolojik yenilikler olduğunu düşünüyorum.

Önümüzdeki Yıl İçin Projeleriniz Neler?

Öncelikli hedefimiz, 2012 ortasında kendi kuracağımız üretim tesislerini faaliyete geçirmek istiyoruz.

Ayrıca yine Ecolumis kendisine local LED marketi inşa etmek için imalat ortakları aramaktadır. Buradaki ana faktör, Ecolumis olarak Hollanda’dan teknik bilgi ve teknolojiyi getirmek ve bu sayede Türkiye’de düşük fiyatla ve yüksek kalitede ürünler sunabilmektir.

Bu iki üretim sahası hazırlıkları dışında çeşitli pazarlama çalışmalarımız var ve bu vesileyle markamızın bilinirliğini arttırmanın yanı sıra, ledi tanıtmayı ve enerjiyi verimli kullanmaya yönelik bir bilinç oluşturmayı hedefliyoruz.