Genel Yayın Yönetmeni Nurşah SUNAY
Genel Yayın Yönetmeni Nurşah SUNAY

Gelir Vergisi Kanunu’na göre 6663 sayılı Kanun’un birinci maddesiyle eklenen mükerrer 20nci maddesi uyarınca ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi

itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk Lirasına kadar olan kısmı bazı şartlarla gelir vergisinden müstesna tutulmuştur.

Bu şartlar şunlardır:

İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

  • Kendi işinde bilfiil çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi
  • Faaliyeti adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibariyle bu maddedeki taşıması,
  • Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,
  • Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması gerekmektedir.

İstisna kapsamındaki faaliyetlerinden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verilmesi zorunludur.
Genç girişimcilerde kazanç istisnası ile ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Genç girişimcilerde kazanç istisnası gençlerin bizzat kendi işlerini kurmalarını özendirmeye yönelik getirilen bir farklı istisna türüdür. Bu istisna genç kuşakların herhangi bir iş yerinde ücretli çalışma beklentileri yerine kendi işini kurma, daha açıkcası girişimci olma hevesini özendirmeye yöneliktir.

1983 İstanbul doğumlu olan Nurşah Sunay aslen Of’ludur 🙂 Elektrik Aydınlatma sektöründe reklam satışı, marka danışmanlığı, sektörel fuar hizmetlerine kadar olan tüm Satış-Pazarlama birikimini, 2010 yılında kurduğu Sektörüm Elektrik Aydınlatma Dijital Dergisi’ne taşıyarak sektöre önemli katkı sunan bir medya organı oluşturmuştur. Farklı disiplinlerde bilgi edinmeyi kişisel ilgi alanı olarak benimsemiş; Ekonomi alanında Sermaye Piyasası ve Menkul Kıymetler Borsası, Dinler Tarihi alanında İlahiyat ve Gazetecilik alanında Yeni Medya lisans ve ön lisans eğitimlerini tamamlamıştır. Evli ve 4 çocuk annesi olan Nurşah Sunay, tüm mesleki faaliyetlerini, Sektörüm Dergisi’nin Dijital Medya Direktörlüğünü de üstlenen eşi Serdar Sunay ile birlikte yönetmektedir.