Geçici İş Sözleşmesi Hem Kuruma, Hem Çalışana Esneklik Sağlıyor
Geçici İş Sözleşmesi Hem Kuruma, Hem Çalışana Esneklik Sağlıyor

2016 yılının Mayıs ayında yürürlüğe giren Geçici İş İlişkisi Yasası; kayıt dışı istihdamın önlenmesi, dönemsel çalışmaya ihtiyaç duyan bireyler için istihdam yaratması ve mevsimsel ya da proje bazlı yoğunluk yaşayan kurumların personel ihtiyacının karşılanması gibi önemli avantajlar sağlıyor.

Esnek işgücünün yaygınlaşması ve yerleşik bir kültür oluşturulması halinde ekonomiye önemli katkı sağlanacağını ifade eden Randstad Türkiye Ticari Müdürü Ener Öztürk, “İşveren ve çalışan kesim esnek işgücü konusunda bilgilendirilmeli” diyor.

“Askerlik, doğum izni gibi nedenlerle çalışmaya ara verenlerin iş hayatına katılması daha kolay olacak”

Esnek çalışma modelinin hem kurum, hem de çalışan tarafında önemli avantajlar getirdiğini ifade eden Randstad Türkiye Ticari Müdürü Ener Öztürk, “Türkiye’de 2016 yılının Mayıs ayında yürürlüğe giren Geçici İş İlişkisi Yasası; kayıt dışı istihdamın önlenmesi, geçici çalışan iş gücünün yasal haklarının garanti altına alınması ve özellikle genç nüfusun iş hayatına geçişinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması gibi çıktıları olan, özü itibariyle önemli bir kilometre taşı.

Kurum tarafında dönemsel iş gücü ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanmasını sağlarken; birey tarafından bakıldığında da önemli avantajları bulunuyor.

İstihdam piyasasından çeşitli sebeplerle uzak kalmış kesimlerin, özellikle doğum iznine ayrılmış kadınların ve askerlik nedeniyle çalışmaya ara veren veya verecek olan bireylerin istihdam piyasasına katılımını sağlaması, genç nüfusun istihdama hızlıca entegre olmasına katkıda bulunması ve tüm gruplar için kalıcı istihdama geçiş aracı olması bakımından, esnek çalışma yasasını yararlı olarak nitelendirebiliriz” açıklamasında bulundu.

Türkiye’de en çok hangi pozisyonlar aranıyor?

Randstad’ın verilerine göre Türkiye’de dönemsel olarak en fazla aranan roller resepsiyonist, asistan, muhasebe elemanı, perakende sektöründe ürün tanıtım görevlileri, IT alanında geliştiriciler, danışmanlar ve proje bazlı çalışan analistler.

Sanayide, proje bazlı çalışan mavi ve beyaz yaka personeller de talep ediliyor. Çalışma süresi rolün ne kadar süre ihtiyaç halinde kalacağıyla ilgili. Bu süre 1 gün, 1 hafta ya da 1 ay olabilir. Ortalamada ise 4+4 uzatmalı olarak, 8 aya kadar uzayabiliyor. Avrupa örneklerine bakıldığında; örneğin İtalya’da 6 defa uzatılarak toplamda 36 aya varan dönemsel istihdam ortamı yaratılabiliyor.

Esnek işgücü modelinin özellikle ürün veya hizmet geliştirme aşamasında olan Start-Up’larda da başarılı sonuçlar verebileceğine dikkat çeken Randstad Türkiye Ticari Müdürü Ener Öztürk, “Esnek işgücü modeli, mevsimsel yoğunluğun ve projelerin artış gösterdiği dönemlerde mevcut çalışanların performanslarını koruyabilmeleri ve ek işgücü ile farklı yetenekleri kuruma dahil etmenin alternatif bir yoludur.

Kendini kanıtlamamış ürün veya hizmetleri geliştirme aşamasında olan şirketler de esnek iş gücü çalışanları kullanılabilir. Ayrıca Start-Up şirketlerde, şirket birleşmelerinde, ekonomik yavaşlama dönemlerinde maliyeti düşürmek adına esnek iş gücüne başvurulabilir.

Burada hem kurumların hem de uygulayıcıların çok dikkat etmeleri gereken bir durum söz konusu: Esnek çalışma ülkemiz için çok yeni bir kavram ve kültürel bir dönüşüme ihtiyaç duyuluyor. Organizasyon yapılarının ve görev tanımlarının tekrar elden geçirilmesi ve hangi alanlarda esnek iş gücünün fayda getireceğini çok iyi belirlemek ve uygulamayı çok doğru yapmak gerekiyor.

Toplumdan destek almayan değişim, yaşama şansı bulamaz. Diğer yandan, sırf maliyetleri kontrol etmek adına, hayati fonksiyonlarda kontrolün tamamen elden bırakılması, müşteri memnuniyetsizliği gibi elde edilmek istenen hedeflerin çok aksi sonuçlar doğurabilir” dedi.