freni-olmayan-bir-arac-sigortalanir-mi

Dünyada sigortacılığa benzer ilk uygulamalara günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce Babiller’ de rastlanmaktadır. Zamanın ticaret merkezi durumundaki Babil’ de, kervan tüccarlarına borç veren sermayedarlar, kervanların soyulması veya fidye ödeme durumuyla karşılaşmaları halinde tüccarların borçlarını silmekte, buna karşılık borcu tüccarlardan geri aldıkları zaman, taşıdıkları riskin karşılığı olarak ana borç miktarı üzerinden bir miktar para almaktaydılar.

Bu olay daha sonra Kral Hammurabi tarafından yasallaştırıldı. Hammurabi Kanunlarının en büyük özelliği haydutların saldırısına uğrayan kervanların zararlarının bütün diğer kervanlar arasında paylaşılmasını öngörmeseydi. Bu, tehlike paylaşmasının kara taşımacılığındaki ilk örneğidir.

Günümüzde sigortacılık; risklerin gerçekleşmesi sonucu oluşabilecek zararları gidermek için kullanılan mali bir araç olarak gösterilebilir. Bunun için ödenmesi gereken bedeller, risklerin minimum seviyelerde tutulması ile ve süreklilik gibi faktörlerle giderek azalmaktadır.

Peki freni olmayan bir araç sigortalanabilir mi? Hangi sigorta şirketine sorulsa yanıt net bir şekilde olumsuz olacaktır. Çünkü freni olmayan bir aracın trafiğe çıkması durumunda kaza yapması kaçınılmaz olduğu gibi, üçüncü kişilere vereceği zarar da cabası olacaktır.

Bu veriler ışığında nasıl oluyor da sanayide üretim yapan makinelerde elektriğin fren görevini yapan aşırı gerilim sönümleyiciler olmadan sigortalama yapılabilmektedir. Elektriğin iki temel öğesinden akım için işletmelerin %100’ünde aşırılık durumunda veya bir kısa devre durumunda kesici şalterler kullanılırken, neredeyse %95 gibi bir oranla gerilimin aşırılıklarını önleyecek aşırı gerilim sönümleyiciler kullanılmamaktadır.

Sigortacılık sisiteminde makine kırılması sigortalamasında elektronik kartların yanması olası bir hadise olarak kabul edilmiş ve regülatör gibi sürekli yüksek ve sürekli düşük voltajda gerekli olan ürünler kullanıldığında poliçelerde indirim uygulanmakta, ancak bu hem sanayicinin kartının yanarak üretimin kaybına, hem de sigortacılık sisteminin hasar ödemesine sebep olmaktadır.

Sanayide adeta kanayan bir yara olan elektronik kartların büyük çoğunlukla yanma sebebi olan anlık aşırı gerilimlerin (peak) tamamen önlenebildiği, gerek uygulama kolaylığı, gerekse fiyat avantajıyla neredeyse 1 kerelik servis bedelinde olan Trimbox aşırı gerilim sönümleyicileri kullanan sanayiiler başta olmak üzere işletme sahipleri hem konforlu üretim yapmakta, hem de süreç içerisinde zararların azaldığı görüldüğü için sigortalama bedelleri düşmektedir.

Trimbox aşırı gerilim sönümleyiciler ile yıldırım ve trafo patlaması dahil, nötr kopması, uygulama hataları ile nötr ve toprak hatlarından faz verilmesi gibi tüm elektrik dalgalanmalarına ve hatalarına karşı güvende olursunuz.

Sektörüm Dergisi aylık yayımlanan ,Google News, Google Gazetelik-Dergilik, Bundle Haber Uygulaması, Turkcell Dergilik ve diğer tüm dijital mecralarda ve sosyal medya kanallarımızda, eş zamanlı olarak Elektrik, Aydınlatma, Enerji, Güvenlik ve Otomasyon sistemleri sektörlerinde ihtisaslaşmış, Türkiye'nin en güçlü yayın sağlayıcı basılı yayın ve dijital dergisidir. Ulusal ve Uluslararası arenada seçkin okur kitlesine en geniş haber içeriğini sunar. 2020 mart ayından beri sadece dijital olarak devam eden sektörüm dergisi sıfır karbon bir firmadır.