FTalk-Network-Manager-gorsel
FTalk-Network-Manager-gorsel

Yeni yazılım ağ varlıklarının merkezi görünürlüğünü sağlar ve aygıt yerleşimini hızlandırır

Üretim tesisi personelinin ağ üzerinde giderek sayısı artan IoT aygıtları görüntülemek ve bakımını yapmak gibi zor bir görevi vardır. Karmaşık ve alışılmadık IT çözümleri yerine Rockwell Automation’ın sunduğu yeni FactoryTalk Network Manager  yazılımını kullanabilirler.

Bu yazılım onlara kullanımı kolay tek bir yazılım arayüzü üzerinden Allen-Bradley Stratix yönetimli anahtarlarının sağlığını görüntülemelerine, anahtar sorunlarını çözmelerine ve hızlı bir şekilde yeni yönetilebilen anahtarlarının yapılandırmalarını yapmalarına olanak sağlar.

Rockwell Automation Ürün Müdürü Lorenzo Majewski “Birçok üretim katı personeli farklı yönetilebilen anahtarlar ve farklı kaynaklardan aygıtlar hakkındaki bilgileri bir araya getirmekte zorlanır” dedi ve şu değerlendirmeyi yaptı:

“FactoryTalk Network Manager yazılımıyla bu bilgilere tek bir kolektif noktadan erişebilirler. Ayrıca gerçek zamanlı uyarılar ve ağ anahtarı faaliyetleri sorunları daha hızlı ve kesin bir şekilde çözmelerine yardımcı olacaktır.”

Yüzlerce belki de binlerce aygıtın bulunduğu büyük bir tesisteki kullanıcılar, yönetmeleri gereken verinin büyüklüğü nedeniyle bunalabilirler. FactoryTalk Network Manager yazılımı varlıkları, IP adreslerini otomatik olarak keşfeder ve bu bağlı aygıtların bir topolojisini çıkartır. Yazılımın sezgisel arayüzü sayesinde ekipmanlar bir gösterge tablosu üzerinde gruplandırılabilir, böylece kullanıcılar aygıtların belirli alan kategorilerine göre organize edebilir veya aygıtları tek tek analiz edebilirler.

RockwellAutomation_gorsel
RockwellAutomation_gorsel

Yazılım ayrıca yeni anahtarların çalışma süresini ve verimini artırmak için kullanıcı tarafından geliştirilen konfigürasyon şablonları kullanır. Bu şablonlar kurum genelinde veya OEM’lerle ve sistem entegratörleriyle ağ açılımlarını, ağ atamalarını ve bakım faliyetlerini daha da kolaylaştırmak amacıyla paylaşılabilir.

FactoryTalk Network Manager yazılımı rol bazlı erişim kontrolü ve kullanıcıya özel faaliyet ve değişiklikleri denetleme ve izleme imkanı sağlar. Yazılım Simple Network Management Protocol (SNMP), Common Industrial Protocol (CIP), Modbus, BACnet ve PROFINET’in de aralarında olduğu birden fazla protokolü destekler.

Web tabanlı platforma kontrol odasındaki bir bilgisayardan ya da üretim katındaki bir mobil aygıttan erişim sağlanabilir.

Rockwell Automation’ın Integrated Architecture sisteminin bir parçası olan FactoryTalk Network Manager yazılımı Stratix ailesi ve endüstriyel ağ anahtarlarıyla kusursuz entegrasyon sağlar.