elq-led-arastirmasina-91-milyon-avro-yatirim

Önde gelen bir bilim ve teknoloji şirketi olan Merck, “Kuantum malzemelerin keşfi – İnovatif opto elektronik bileşenlerin hayata geçirilmesinin yeni yolları (ELQ-LED)” adlı müşterek projeye öncülük edeceğini açıkladı.

Almanya Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığından (BMBF) toplam 5,5 milyon Avro destek alacak olan projenin amacı, teşhir ve aydınlatma sektörlerinde inovatif uygulamalar için kuantum malzemeler geliştirilmesi. Projenin toplam bütçesi ise 9,1 milyon Avroya ulaşıyor.

Geleceğin Işığı için Temel Araştırma

Organik ışık yayan diyotlar (OLED) gibi modern ışık kaynaklarının bağlayıcı gereklilikleri karşılaması gerekiyor: yüksek görüntü kalitesi ve son derece ince, enerji verimliliği yüksek tasarımlar.

Emitör olarak kuantum malzemelerin kullanılmasıyla bu avantajlar, maliyetlerin azaltılması ve renk spektrumunun optimize edilmesi ile birlikte değerlendirilmeyi bekliyor. Bunun sonucunda kuantum malzemeler kullanılarak elde edilen inovatif bileşene ise elektroluminisan kuantum malzeme tabanlı ışık yayan diyotlar (ELQ-LED) adı veriliyor. Kuantum malzemeler, tanecik boyutu ile kontrol edilebilen daha da yüksek bir renk şiddeti sunuyor. Toksik bir metal olan kadmiyum, OLED’lerin güvenliğinin sağlanması amacıyla bilinçli bir şekilde bu geliştirme sürecinde yer almıyor.

Merck OLED ve Kuantum Malzemeler Müdürü Michael Grund konuyla ilgili olarak, “ELQ-LED’ler OLED’ler için sistematik bir iyileştirme niteliğinde ve OLED ile kuantum malzemeler arasındaki sinerji için mükemmel bir potansiyele sahip,” dedi.

Merck, OSRAM OLED, Fraunhofer Uygulamalı Polimer Araştırmaları Enstitüsü, Augsburg Üniversitesi, Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi ve Oldenburg Carl von Ossietzky Üniversitesi güçlerini birleştirerek kuantum malzemelerin aydınlatmadaki temel uygulanabilirliğini göstermek amacıyla organik elektronik değer zincirinde ortaklık kurdu.

Ortaklar kapsamlı bir yaklaşım benimseyerek kuantum malzemeler üzerinde araştırmalar gerçekleştirmenin yanı sıra bileşenler, prosesler, matris malzemeler, taşıyıcı malzemeler ve mürekkepleri test etmeyi be geliştirmeyi planlıyor.

Üretim esnasında kaynaklardan tasarruf etmek amacıyla tüm bileşenler tamamen yazdırılabilir olacak. Yazdırılan parçalar teşhir ve otomotive stop lambası deney mekanizmaları kullanılarak test ediliyor. Bu araştırma projesinin üç sene boyunca sürmesi ve 2020 yazında sonlanması planlandı.

ELQ-LED Research To Get €9.1 Million Funds

Merck, a leading science and technology company, is announcing its leadership role in the joint project entitled “Exploration of quantum materials – New paths to realizing innovative optoelectronic components (ELQ-LED)”. The aim of the project, which will receive total funding of € 5.5 million from the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF), is to develop quantum materials for innovative applications in the display and lighting industries. The total budget of the project amounts to € 9.1 million.

Basic Research For Light Of The Future

Modern light sources such as organic light-emitting diodes (OLEDs) must satisfy stringent requirements: high image quality and extremely slim, highly energy-efficient designs. With quantum materials as emitters, these advantages are now to be further exploited while simultaneously reducing costs and optimizing color spectra. The resulting innovative component utilizing the quantum materials is called an electroluminescent quantum materials-based light-emitting diode (ELQ-LED).

Quantum materials feature even greater color intensity, which can be controlled by the particle size. The toxic metal cadmium is deliberately not being used in the development of materials in order to preserve the safety of OLEDs.

ELQ-LEDs represent a systematic refinement of OLEDs and offer great potential for synergies between OLED and quantum materials, says Michael Grund, Head of OLED and Quantum Materials at Merck.

Merck, OSRAM OLED, the Fraunhofer Institute for Applied Polymer Research, the University of Augsburg, Ludwig Maximilians University in Munich, and Carl von Ossietzky University of Oldenburg have joined forces as partners along the organic electronics value chain in order to demonstrate the basic applicability of quantum materials in lighting.

In addition to conducting research on quantum materials, the partners plan to test and develop components, processes, matrix materials, transport materials, and inks following the comprehensive approach. All components are to be completely printable to save resources during production. The printed parts are being tested in display and automotive tail light demonstrators. The research project is scheduled to run for three years, ending in summer 2020.