.

Astor Ar-Ge Projelerinin Yeni Hedefi: Amerika

Astor Ar-Ge Projelerinin Yeni Hedefi: Amerika

Trafo sektörünün Türkiye lideri Astor Transformatör, Amerika’da kullanılabilecek trafo imalatı için düğmeye basıyor. Transformatör üretim kapasitesi ile dünyanın en büyük 5 firmasından biri olan Astor Transformatör, ihracat gerçekleştirdiği 58 ülkeden sonra yüzünü Amerika’ya dönüyor ve Amerika Kıtasında kullanılmak üzere üretilecek trafolar için Ar-Ge çalışmalarının startını verdi.

Üretimlerini Ankara 1. OSB Sincan’da 36 bin m2 arazi üzerinde kurulu, 26 bin m2’lik kapalı alanda gerçekleştiren Astor Transformatör, Ar-Ge Merkezi ile birlikte 455 kişiye istihdam olanağı sağlıyor. Tam kapasite çalışıldığı dönemlerde aylık 2 bin dağıtım trafosu üretebilme kapasitesine ulaşan Astor Transformatör, bu kapasite ile Türkiye’nin başlıca dağıtım trafo fabrikasıyken küresel ölçekte ise ilk 5’te yer alıyor. Bu yıl içerisinde Ankara’da yeni bir fabrikanın inşaatının tamamlanmasıyla güç transformatörü üretiminde de mevcut üretimi artırmayı hedefleyen Astor Transformatör, yeni tesisle Ar-Ge merkezi altyapı olanaklarını da ileri taşımayı hedefliyor.

Ar-Ge’ye 6 Milyon Liralık Harcama

Türkiye Ar-Ge harcamalarında ortalama yüzde 3’lük bir hedef belirliyor. Fakat harcamalar artsa da oransal artışın istenilen seviyede değil. Bu durumun nedeni ise ülke ekonomisinin büyümesi. Astor’da da durum farklı değil. Yaklaşık 320 milyon TL ciroyla sonlanan 2016 yılında cironun yaklaşık 6 milyon liralık kısmını Ar-Ge harcamalarında kullanan Astor Ortalama yüzde 2’lik orana tekabül eden Ar-Ge harcamalarını bu yıl da yukarılara çekmeyi hedefliyor.

 “Ar-Ge Merkezli Büyüme” mottosunu şirket politikası haline getiren Astor Transformatör, Ar-Ge’yi her işin merkezine yerleştirerek büyüme hızında artış olacağını öngörüyor. 60 kişiyi istihdam eden Astor Transformatör ’ün Ar-Ge merkezi 2016 yılı şubat ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayını aldı. Bununla birlikte TÜBİTAK destekli ve özel projelerini de sürdüren. Astor Öte yandan da Ar-Ge çalışmaları sonucu oluşan çıktıların faydalı model ve patente dönüşmesi için çalışmalara başladı ve bu konu için ayrı bir birim oluşturuldu.

Türkiye Ar-Ge Ve İnavasyonda Ortalamanın Altında

Son dönemlerde istihdamı artırma yolunda ilerleyen Astor Transformatör son bir yılda personel sayısını 455 e çıkardı. Devletin motivasyon desteği artan yatırımlarda önemli rol oynasa da Türkiye Ar-Ge konusunda küresel ortalamanın altında kalıyor. Bu alanda bilinç oluşturmak için ise okul öncesi eğitime kadar düzenleme gerekiyor.

 

The New Target for Astor’s R&D Projects: America

Leader of the Turkish transformer sector, Astor Transformer started its operations for the production of transformers compatible with North America. One of the top 5 transformer manufacturer of the world with its production capacity, Astor Transformer is now setting its target to the American continent, having been exporting to 58 countries, and has started its operations to produce transformers compatible with North America...

Continuing its manufacturing operations in its facility located in Ankara 1st Organized Industrial Zone on a land of 36,000m2 (with 26,000m2 indoor area), Astor Transformer is employing 455 individuals including its R&D team.  Having reached the maximum capacity of 2,000 distribution transformers a month when operating at full capacity, Astor Transformer is the leading distribution transformer factory in Turkey and in top 5 in the world. With its new facility constructed in Ankara this year, Astor Transformer is aiming to further increase its available production, while advancing its infrastructural possibilities for R&D center with this new facility.

TL 6 mln Investment in R&D

Turkey’s R&D investment target is approx. 3% of its total turnover. Although the investment is increased, it is not increasing at the same level proportionally. The reason behind this is the growing national economy.  And the situation is not different in Astor. Having reached at a turnover of TL 320 mln by the end of 2016, Astor invested TL 6 mln of this amount into R&D which is proportionally 2% of its turnover and this year the company aims to increase these numbers.

 Having adopted the motto of “R&D Centric Growth” as its company policy, Astor Transformer expects increased growth rate placing R&D in the center of each company operation. Employing 60 individuals, Astor Transformer’s R&D Center was licensed by the Ministry of Science, Industry and Technology in February, 2016. Also furthering its custom projects with the support of TUBITAK, Astor continues the patenting and modeling efforts for the R&D outputs having created a separate team for this purpose.

Turkey is Below Average in R&D and Innovation

Having recently focused on increasing its employment rate, Astor Transformer is now employing 455 individuals. However the motivational support of the government plays an important role in the increased investment, Turkey is below world average in R&D. And in order to raise awareness in this respect, we will need to go to the depths as early as preschool education.

 

 

TOP