ek-istihdam-saglayan-mukellefe-destek

1/2/2019 ile 30/4/2019 tarihleri arasında 2018 yılında çalıştırılan işçi sayısının ortalamasından bir fazlası yani ilave olarak alınacak işçinin başladığı tarihten itibaren 3 aylık ücreti ile toplamda 12 aylık (18-25 arası genç, 18 yaş üstü kadın veya özürlü ise 18 ay) prim ve vergileri devlet tarafından ödenecektir.

Şartlar Neler?

  • İşverenin mevcut istihdamının üzerine yeni istihdam yaratması şart.
  • Maaş desteği için işe alımın 1 Şubat-31 Nisan tarihleri arasında olması gerekiyor.
  • İşverenin, 2018 yılında, şirket çalışan sayısı açısından en düşük olduğu aydaki çalışan sayısına ilave olarak işe alınması gerekiyor.
  • İşverenin, 2018 yılında toplam istihdam ortalamasının üzerinde işçe alması gerekiyor.

(Örneğin Ocak-Aralık 2018 döneminde işyerinden SGK’ya her ay 5 işçi bildirilmişse, bir kişiyi   1 Şubat tarihinde işe alan ve 6. kişi olarak istihdam eden işveren ücret desteğinden faydalanabilecek.)

  • İşveren, alınan her bir işçiyi 9 ay boyunca işten çıkartamayacak.
  • İşe alınacak kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması gerekiyor.
  • İşe alınacak kişinin işe alındığı aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla sigortalılığının bulunmaması gerekiyor.

İşverene Faydası

Şubat ve Nisan arasında şartına sadık kalınması kaydıyla 2.021 TL maaş 3 ay boyunca devlet tarafından karşılanacak.

İlk üç ayda maaş avantajının yanı sıra 1.113 TL’ye isabet eden prim ve vergi de devlet tarafından karşılanacak

Maaş ödeme teşviki bittikten sonraki kalan 9 ay işçinin maaşını işveren ödeyecek fakat 9 ay boyunca 1.113 TL olan prim ve vergi toplamı devlet tarafından karşılanmaya devam edecek.

Kişi, 18-25 yaş aralığında, 18 yaşından büyük ka- dın veya özürlü ise bu süre 18 aya çıkacak yani yine 3 ay maaş+vergi ve prim geri kalan 15 ay için vergi ve prim devlet tarafından karşılanacak .

Nisan ayı akabinde mesela Haziran ayında alınan işçi maaş teşvikinden yararlanamasa da prim ve vergi teşvikinden faydalanabilecek .

Ayrıca, Tebliğ aslı aşağıdaki gibidir.

22 Şubat 2019 Tarihli 30694 Sayılı Resmi Gaze- tede Yayımlanan 7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8. Maddesinde “1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksi- zin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır.

Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlarına mahsup edilir, ancak işverene ödenmez.” hükmü getirilmiştir.

7103 sayılı kanunla 4447 sayılı kanuna eklenen geçici 19 uncu maddesiyle getirilen teşvik düzenlemesi hakkında 13/7/2018 tarihli ve 129 nu- maralı sirkülerimiz yayımlanmıştır.

Yukarıda belirtilen kanunla getirilen düzen- lemeyle bu teşviklere ilaveten 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları döneminde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının(a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, bildirdiği gün sayısının 67,36 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar (30 gün çalışan 1 sigortalı için bu tutar 2.020,8.-TL), işverenin SGK’ya olan borçlarına, borcu yoksa 2019 Aralık ayı dahil tahakkuk edecek prim tutarlarına mahsup edilecektir.

Bu destekten yararlanmak için, daha önceki teşvik ve desteklerden yararlanmak için gereken şartlara ilave olarak, 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları döneminde 5510 sayılı Kanun’un 4‘üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların 2019 Aralık ayı dahil, aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle…