2020-efatura-earsiv-edefter-nedir

Vergi Usul Kanu’nu 509 Sıra Numaralı Genel Tebliği’nde de açıkça belirtilen ve belli sınırlar üzerinde olan mükelleflerin e-fatura, e arşiv, e -defter uygulamasına geçme zorunluluğu ile her mükellefin uygulaması gereken genel hükümlerden bahsedilmiştir.

Bu yazımda tüm mükellefleri ilgilendiren ve uygulama konusundaki alternatifleri sıralayan konuları ele alacağım.

Tebliğde; “E-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-arşiv fatura” olarak, başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.”

İfadesi ile, 01/01/2020 tarihinden itibaren 1 gün içinde aynı kişiye (nihai tüketici) vergiler (KDV,ÖTV vb.) dahil kesilecek fatura/faturalar toplamı 30.000 TL veya vergi mükellefine (firma, şirket vb.) vergiler dahil (KDV, ÖTV vb.) kesilecek fatura/faturaların toplamı 5.000TL aşması halinde kağıt fatura kesilemeyecektir.

Yapmanız gereken ilgili fatura veya faturaları aşağıda belirteceğim yöntemleri kullanarak düzenlemenizdir.

GİB portalı kullanılarak yukarıda bahsedilen faturaları interaktif şifrenizi kullanarak düzenleyebilirsiniz.

Bunun için https://earsivportal.efatura.gov.tr/ adresinden giriş yapmanız ve adımları takip etmeniz gerekmektedir.

Entegratör Firma İle Anlaşmak

Sizden düzenleyeceği fatura başına cüzi bir bedel alacak herhangi bir entegratör firma ile anlaşabilir. Düzenlemeniz gereken fatura bilgilerini size verilecek şablonu kullanarak hazırlayabilirsiniz. İkisi arasındaki avantaj ve dezavantajlar aşağıda belirtilmiştir.

GİB Portalının Dezavantajları

GİB portalı, kesilen bütün elektronik faturaların gönderilmesi gereken devlet platformudur. Devlet, e-fatura kullananlara portal üzerinden aylık 500 adet e-fatura kesip göndermeyi ücretsiz sunmaktadır.

Ancak GİB portalda her fatura keseceğinizde, bütün müşteri, ürün/hizmet kalemini tek tek baştan yazarsınız. Bu yüzden bir fatura oluşturup göndermek dakikalar alır.

 • Gönderilen ve gelen faturalar sadece 6 ay saklanır. 6 aydan sonra veriler silinir
 • Faturalar silineceğinden kestiğiniz faturaları tek tek indirip sizin saklamanız gerekmektedir.
 • Her işlem yapmak istediğinizde tekrar tekrar mali mühür kullanmanız gerekir
 • Faturalandırma yapılırken tek seriden fatura kesilebilir.
 • Fatura çıktısı tek format olan PDF olarak görüntüleme yapabilirsiniz
 • Kullanıcılar çoğu zaman açılmayan sayfalardan, çıkan hatalardan şikayet etmektedir.

Entegratör Firmanın Avantajları

 • E-arşiv fatura ile kağıt kullanımını azaltıp çevreyi korumaya yardımcı olursunuz.
 • Yazdırma, kargolama gibi süreçleri ortadan kaldırarak operasyonel yüklerinizi azaltır, muhasebe süreçlerinizi daha hızlı ve basit hale getirirsiniz.
 • Hata yapma oranını düşürürsünüz.
 • Fatura başına maliyetiniz düşer.
 • Elektronik ortamda sakladığınız için, fatura arşivinize daha hızlı erişirsiniz.
 • Nakit akışınız hızlanır.
 • Toplam iş yükünüz azalırken, verimliliğiniz yükselir.
 • İç ve dış denetime uygun bir altyapınız olur.
 • Uluslararası finansal standartlara uyum sağlamış olursunuz.
 • 10 yıl veri saklama sürecinden kurtulursunuz.
 • Fatura çıktısını Excel, Word ve PDF olarak alabilirsiniz.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..