2020-efatura-earsiv-edefter-nedir

Vergi Usul Kanu’nu 509 Sıra Numaralı Genel Tebliği’nde de açıkça belirtilen ve belli sınırlar üzerinde olan mükelleflerin e-fatura, e arşiv, e -defter uygulamasına geçme zorunluluğu ile her mükellefin uygulaması gereken genel hükümlerden bahsedilmiştir.

Bu yazımda tüm mükellefleri ilgilendiren ve uygulama konusundaki alternatifleri sıralayan konuları ele alacağım.

Tebliğde; <