E Arşiv Nanka Tahsilatı Hangi Bankalardan Yapılır

Bilindiği üzere, yeni yıldan yani 01/01/2020 tarihinden itibaren daha önceki yıllarda e-fatura uygulamasına geçmemiş ve bu sene de geçmesi zorunlu olmayan mükellefler de dahil tüm vergi mükellefleri, bir gün içinde müşterisi vergi mükellefi olanlara (Şirket, firma vb.) vergiler dahil düzenleyecekleri fatura toplamı 5.000.-TL aşması durumunda bu faturayı kağıt fatura olarak düzenleyemeyeceklerdir.

Bu sınır vergi mükellefi olmayanlar için (şahıslar, nihai tüketici vb.) 30.000.-TL dir.

Örneğin, müşteriniz XYZ tekstil Ltd.Şti. ise (KDV vb. dahil) 5.000 TL geçmesi, müşteriniz, Ahmet amca, Ayşe teyze ise (KDV vb. dahil) 30.000TL’yi geçmesi durumunda kağıt fatura düzenlenemez.

Bir günde aynı müşteriye düzenleyeceğiniz faturanın yukarıda belirtilen tutarı geçmesi durumunda, bu faturayı ya GİB‘in portalını kullanarak veya özel bir entegratör firma ile anlaşarak düzenleyebilirsiniz.

Vergi Tahsilat Yetkisi Verilen Bankalar

Mükelleflerin vergi ödemelerini daha kolay ve daha hızlı biçimde yapabilmeleri için her yıl Gelirler İdaresi Başkanlığı ve özel bankalar arasında tahsilat yetkisi anlaşması yapılır.

Ancak, 01.01.2020 tarihinde bu anlaşma sonlandırılmış ve vergi tahsilatı yetkisi sadece devlet bankalarına verilmiştir.

Eskiden olduğu gibi vergilerini bankadan ödemek isteyen mükellefler, Ziraat Bankası, Halk Bankası veya VakıfBank’dan hesap açtırmak zorundadırlar.

01.01.2020 tarihinden itibaren özel bankalardan vergi ödemeleri sadece kredi kartı ile yapılacak olup normal hesaptan ödeme yapılamayacaktır.

Not

Kredi kartından vadesi gelmemiş vergi ödemeleri yapılabilir. Geçmişe ait vergi ödemeleri kredi kartından yapılamamaktadır.

Diğer Notlar

GİB portal üzerinden muhteviyatı itibarı ile

Hatalı veya eksik kesilen e-arşiv faturaları için iptal seçeneği yoktur. Ancak hatalı kesilen e-arşiv faturasının hem alıcı hem satıcı tarafından işleme alınmaması şartı ile yeni kesilecek olan e-arşiv faturasının tarih ve numarsını yazarak”…….. sebepten dolayı iptal edilmiştir”. denmek sureti ile hatalı fatura iptal edilmiş olur.

e- Arşiv Uygulaması Hakkında

433 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Arşiv Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır.

e-Arşiv Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza izni almış olan mükellefler, 1/4/2015 tarihinden geç olmamak üzere Başkanlığın kendilerine yazıyla bildireceği bir tarihe e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar.

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır.

Görüşmek dileğiyle…