dunya-ekonomilerinde-rating-sirketleri-not-oyunu

24 Ağustos 2020 günü Fitch rating şirketi Türkiye’nin notunu teyit etse de görünümü negatife çekmiştir. Bu gelişmeden sonra okuduğunuz yazıyı yazma gereği duydum.

Bildiğiniz gibi Türkiye rating notu açıklanmadan önce 21/08/2020 günü Sn. Cumhurbaşkanı tarafından müjdelenen, Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğu haberi yayınlanmıştı.

Cuma günü yapılan açıklamanın arkasından ilk Pazartesi günü Fitch Rating şirketi tarafından yapılan bu açıklama oldukça manidardır. Doğal gaz haberiyle de taban tabana zıttır.

Çünkü doğalgaz bugün hemen sorunları çözmemekle beraber, birkaç yıl sonra hem döviz ihtiyacını hem de cari açığı ciddi seviyede düşürecektir. Yani görünüm geleceğe yönelik daha da iyi olmuştur.

Uzun zamandır rating notlarının siyasi Saiklerle verildiğini iddia etmekteyim. Bunun çok açık örneği ise Rusya’dır.

Kırım ve Ukrayna’da batıyı rahatsız eden Rusya, Dünya’nın en büyük petrol üreticisidir. Ancak bu önemli olmamış, verdiği rahatsızlık nedeniyle Rusya’nın notları hemen tüm rating firmalarınca adeta talimat almışlar gibi dip seviyelere indirilmiştir.

Doğru dürüst sanayisi olmayan, kendisini adam gibi savunacak bir milli savunma sistemine sahip olmayan diğer körfez petrol üreticilerine ise farklı davranılmış, “uslu çocuk” oldukları için adeta korunmuşlardır.

Cari açığı her zaman Türkiye’ye karşı koz ve bahane olarak kullananlar cari açığın en önemli sebebi olan enerji ithalatını ciddi azaltacak bir bulguyu yok varsaymış, hemen bir sonraki iş günü ise görünümü negatife çevirmiştir. Oysa geleceğe yönelik beklentiler ciddi bir şekilde pozitiftir.

Türkiye Akdeniz’de de doğal kaynak arayışındadır. Bu durum Yunanistan ve batıyı rahatsız etmektedir.

Oysa Türkiye yasal haklarını kullanmaktadır. Yine de rahatsız olanlar, bu işlemlerden vazgeçilmedikçe çeşitli yollardan baskı yapmaya devam edeceklerdir.

Önümüzdeki dönemde TCMB ve diğer kurumlar, TL likiditesini tam bir işbirliği içerisinde detaylı bir şekilde kontrol ederek, art niyetlilere karşı gerekli işlemleri hemen yaptıkları takdirde Kur ile yapılmaya çalışılan baskı tutmayacaktır.

Bunun için hazine, BDDK, SPK ve TCMB arasında yakın işbirliği ve uyuma ihtiyaç bulunmaktadır.

Görüşmek dileğiyle…

HİKMET BAYDAR 1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. cnntürk, apara, tv100 bbntürk,e kotürk, vb televizyon kanallarında ekonomi ile ilgili programlara katılarak güncel verileri yorumlamıştır. Muhtelif gazete ve dergilerde ekonomi ile ilgili yazıları yayınlanmıştır. Bankalarda ve Bankalar Birliğinde bankacılık eğitimi vermiştir.