yaslilar-icin-aydınlatma3 (2)

Yaşlıların konakladığı alanlardaki aydınlatma ihtiyaçlarının doğru karşılanması, onları çeşitli ev kazalarından koruyor.

80 yaşındaki ortalama bir gözün, 20 yaşındaki sağlıklı bir göze oranla yaklaşık 3 kat aydınlık düzeyine ihtiyaç duyduğunu belirten Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Arzu Cılasun Kunduracı, yaşlılar için doğru aydınlatmanın önemine dikkat çekti.

Yaşlılar İçin Aydınlatma

Yüksek lisans ve doktora eğitimini aydınlatma üzerine tezler hazırlayarak tamamlayan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kadifekale Tarihi Sarnıç Projesi’nin aydınlatma danışmanlığını üstlenen, çeşitli firmalarda aydınlatma tasarımı ve danışmanlığı yapan, ayrıca aydınlatma tasarımı eğitimi veren Yrd. Doç. Dr. Arzu Cılasun Kunduracı, yaşlılar için hayati önem taşıyan doğru aydınlatma konusunda bilgiler verdi.

Bilim alanında çalışan pek çok farklı ülkeden akademisyenleri buluşturan Dubai 23’üncü Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Uluslararası Konferansı’nda sunduğu ‘Yaşlılar İçin Aydınlatma’ başlıklı bildirimiyle en iyi sunum ödülünün de sahibi olan Yrd. Doç. Dr. Arzu Cılasun Kunduracı, “Aydınlatma mimarinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Mimari aydınlatma sayesinde kullanıcıların çevrelerini algılaması, yerine getireceği işlevleri herhangi bir görsel zorluk yaşamadan yerine getirebilmesi ve kendilerini güvende hissetmeleri gibi pek çok gereksinim karşılanabilir.

Farklı işlevlerde gerekli olan aydınlatmanın nitelik ve niceliğine ilişkin öneri değerler standartlarda yer almaktadır. Bu öneriler dikkate alınarak yapılan tasarımlarda, sağlıklı gözler için görsel konfor sağlanabilir.

Ancak bu hazırlanan standartlar, görme kaybı ya da zorluğu yaşayan bireyleri özellikle de yaşlıları temel alarak değil sağlıklı genç bir gözün görme kapasitesine göre hazırlanmıştır” dedi.

Kataraktlı Gözlere Dikkat

Standartlara uyarak aydınlatılmış mekanlarda görme kaybı veya görme zorluğu yaşayan kişilerin en temel işlevleri dahi yerine getirmesinin zor olabileceğine dikkat çeken Kunduracı, “Örneğin 80 yaşındaki ortalama bir gözün, 20 yaşındaki sağlıklı bir göze oranla yaklaşık 3 katı aydınlık düzeyine ihtiyaç duyar.

Bu nedenle 80 yaşındaki bir göz için standartlardaki aydınlık düzeyleri fazla loş olarak algılanabilir. Aydınlık düzeyine ek olarak yaşlı gözlerde kontrast daha az algılanır, göz adaptasyonu ve renk ayırımı zorlaşır.

Özellikle de mavi ve maviye yakın renklere olan hassasiyet azalır. Yaşlılarda yoğun görünen göz rahatsızlığı kataraktlı gözler ise kısa dalga boylarındaki yani mavi ışıkları görmede zorluk yaşarken, bu gözler sarı ve turuncuları daha baskın olarak görür. Bu gibi durumlar dikkate alınarak, yaşlıların konakladığı alanlardaki aydınlatma gereksinimlerinin ne olduğu ve ne gibi önlemler alınması gerektiği bilinmeli” bilgisini verdi.


 

Proper lighting of the spaces where elderly are living prevents a variety of possible accidents that can happen in the home.

Having emphasized that an 80 years old eye would need up to 3 times more light when compared to a 20 years old healthy eye,  Assoc. Prof. Dr. Arzu Cilasun Kunduracı of Department of Interior Architecture and Environmental Design of Yaşar University emphasized the importance of proper lighting for the elderly.

Specialized in lighting with master’s and doctoral degrees in this field, and acting as a consultant for the Kadifekale Historical Cistern Project of Izmir Metropolitan Municipality, along with lighting design and consultancy services and education she provides to stakeholders, Assoc. Prof. Dr. Arzu Cılasun Kunduracı communicated important information about the proper lighting and its significance for the elderly.

Also the holder of ‘the best presentation’ award with her presentation, ‘Lighting for the Elderly’. delivered as part of the 23rd Dubai Science and Technology Research International Conference, an event which brings academicians of many countries together, Assoc. Prof. Dr. Arzu Cılasun Kunduracı said, “Lighting is an integral component of architecture”.

Thanks to architectural lighting, it is made possible for the users to better perceive their surroundings while eliminating any possible visual disadvantage which in return gives them an added sense of safety.

Current standards include the recommended values in terms of lighting quality and quantity for a variety of functions. Any design developed using these values will be comfortable for healthy eyes. However, these standards are developed based on healthy people and not those who may be experiencing visual impairment or loss, especially the elderly,” she added.

Care Must be Taken to Cataract Patients

Having emphasized the fact that spaces illuminated as per the standards may make it difficult for those who suffer from visual loss or visual impairment to perform most basic functions, “For example, an 80 years old eye will need 3 times more light when compared to a 20 years old healthy eye,” she noted.

Thus, it is possible to state that the lighting levels published in the standards may be very dim for an 80 years old eye. In addition to improper lighting level, an old eye will perceive the contrast poorly and eye adaptation and color separation are more difficult for them.

Especially the sensitivity to blue and bluish colors are impaired. A common eye disorder in the elderly population, cataract results in inability to perceive light with short wavelength, i.e. blue light, and the patients are better able to perceive yellow and orange light.

Taking the abovementioned information into consideration, spaces where the elderly are hosted must be adjusted to the lighting needs of this population and necessary measures must be taken,” she stated.