Endüstriyel Aydınlatma |

Endüstriyel Aydınlatma

Endüstriyel aydınlatma, gün boyu kullanılan hacimler olarak, hem üretimin doğru, hatasız olması, hem de çalışanların göz sağlığı, iş verimi, motivasyonunun sağlanması yönlerden önem taşır.

Dr.Tuba Bostancı Baskan

DEKALED ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA

ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA ÜRÜNLERİ

DEKALED ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA İLETİŞİM

Adres :İsmetpaşa Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi Uçak Sokak
No:5/A BAYRAMPAŞA İSTANBUL-TURKEY
Telefon :+90 212 576 56 58 (Pbx)
Fax :+90 212 576 56 45
GSM :+90 535 942 76 95
SALES :+90 535 235 97 88

ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA ÜRÜN GRUPLARI

ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA | İÇ AYDINLATMA ÜRÜN GÖRSELLERİ

ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA | DIŞ AYDINLATMA ÜRÜN GÖRSELLERİ

Endüstriyel Aydınlatma Nedir ?

 • Endüstriyel aydınlatma mal ve hizmet üretimi yapılan alanlarda yapılan aydınlatmadır.
 • Burada mal ve hizmet üretiminin özelliklerine göre her bir yapıda ayrı bir aydınlatma sistemi kurulmaktadır.
 • Endüstriyel aydınlatmada petrol rafinerileri başta olmak üzere tüm sanayi tesisleri ile barajlar, enerji santralleri ve benzeri yapılar
  kapsanmaktadır.
 • Diğer yandan yine başta havalimanları olmak üzere limanlar, raylı sistemler, metro ve istasyonlarıgibi hizmet alanları da kapsanmaktadır.

akilli-aydinlatmaAKILLI AYDINLATMA TEKNOLOJİSİ

Akıllı Aydınlatma teknolojileri günümüzün en popüler alanlarından biri . Işığa duyarlı sensörlerin , dimlenebilir sürücülerin ve Wİ-Fİ sayesinde Merkezi sistemdeki Bilgisayar aracılığıyla denetlenebilen network aydınlatma şebekeleri hiç şüphesiz geleceğin Aydınlatma Sistemleri olarak karşımıza çıkıyor . DEKA LED Bu alandaki uzman firmalarla ortaklaşa hareket etmekte ihtiyacı olan DALI sistemine uygun yedek parça ve software i tedarik etmektedir . Ayrıca sistemin çalışması için gerekli olan Bilgisayar yazılım ve software ini ücretsiz şekilde müşterilerine sunmaktadır

Endüstriyel İç Mekan Aydınlatma Ürün Görselleri

Endüstriyel Dış Mekan Aydınlatma Ürün Görselleri

DEKALED Aydınlatma Sistemleri

70 li yıllardan itibaren Türk Aydınlatma Sektörünün içinde olan firmamız , 2000 li yıllarla birlikte hızla gelişen LED Aydınlatma Armatürleri imalatında önemli bir yer edinmiştir .

Endüstriyel , Mimari ve Park Bahçe Aydınlatmasına yönelik kaliteli ve estetik ürün talebini karşılama yolunda hızla gelişen firmamız özellikle Türk Sanayisinin öncüsü sayılabilecek firmaların Aydınlatma Partneri konumuna sahiptir.

Ayrıca Yurt içinde ve Yurt dışındaki bir çok projede Bina ve Park Bahçe Aydınlatma konusunda Armatürlerin Ledli modellerinin tasarımı ve imalatı konusunda çözüm ortaklığı sunmaktadır .


 

LED’li aydınlatma düzenlerinin hem görsel konfor koşulları, hem de optimum enerji kullanımı yönlerinden, geleneksel sistemlere göre daha uygun olduğu belirlenmiştir. Tekniğine ve hacmin işlevine uygun bir aydınlatma düzeni ile, hacmin kolayca algılanabilmesi ve rahat bir çalışma ortamı sağlanabilir.

Böylece, kişilerin dikkatinin dağılmaması, daha etkin ve hızlı çalışarak iş veriminin artması, kişilerin isteyerek ve severek çalışabilmeleri ve iş güvenliğinin sağlanması gibi sonuçlar elde edilebilir. Ayrıca, görme eylemini uzun süre sürdürmekten kaynaklanabilecek, gözde yanma, ağrı, başağrısı vb. rahatsızlıklar önlenebilir.

Endüstriyel Aydınlatma Etkenleri

Görsel algılamanın eksiksiz bir biçimde gerçekleştirilmesinde yani, iyi görme koşullarının sağlanmasında rol oynayan görsel konfor etkenleri,

 • aydınlığın niceliği,
 • aydınlığın niteliği,
 • çevrede yer alan yüzey özellikleri,
 • ışıklılık (parıltı),
 • kamaşma

olarak sıralanabilir.

Bir endüstriyel tesis, günışığı ile doğru bir biçimde aydınlatılmış olsa bile, kapalı hava koşullarında, kış aylarında, kimi zaman tüm gün, kimi zaman ise, günün erken ve geç saatlerinde ve akşam vardiyalarında, yapma aydınlatmaya gereksinim vardır. Yapma aydınlatma tasarımında amaç; aydınlığın niceliği ve niteliği yönünden gerekli koşulları sağlayacak, etkin enerji (uygun enerji) kullanımlı, uzun ömürlü (dayanıklı) ve en az bakım gerektiren düzenleri oluşturmaktır. Bu amaçla,

 • lamba (ışık kaynağı) seçimi,
 • aydınlatma armatürü (aygıtı) seçimi,
 • aydınlatma düzeni,

tasarımı gerçekleştirmede en önemli etkenlerdir.

Yapma aydınlatmada kullanılan elektrik enerjisi, tüketilen tüm elektrik enerjisi içinde en büyük oranı kapsamaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, OECD’ye üye ülkeler arasında yapılan bir araştırmada, aydınlatma için, toplam elektrik enerjisi tüketiminin %9-18’i arasında enerji harcanmaktadır. Harcanan bu enerjinin %15-40’ı ise, kamu yapılarında kullanılmaktadır.

Türkiye’de ise,  değişik işlevlere sahip yapılar için, aydınlatmada kullanılan enerji tüketimi, toplam elektrik enerjisinin %20-40’ı arasında değişmektedir (EİEİ, 2000).

İç çalışma ortamlarında aydınlatma gereksinimlerini belirlemek amacıyla, 2002 yılında Avrupa Standartlar Komitesi (CEN) tarafından onaylanan EN 12464-1 Avrupa Standardından yararlanılabilir. Bu standartta, farklı işlevlere sahip iç çalışma ortamlarında (ofis, endüstriyel tesis, okul, sağlık yapıları vb.) sağlanması gereken aydınlık düzeyi, kamaşma indeksi (UGR) ve ışığın renksel özellikleri yönleri belirtilmektedir.

Örnek Uygulama: Otomotiv Tesisi Aydınlatması

Otomotiv endüstrisinde, üretim bantları, boyama kabinleri, kalite kontrol üniteleri vb. bölümler yer almaktadır.

Bir bölümünde örnek hesap yapılan üretim hacminin boyutları, 5 m. x 10 m. olup, yüksekliği 5 m.dir. Hacmin iç yüzeylerinin yansıtma çarpanları, tavan: 0.50, duvarlar: 0.30, döşeme: 0.10 olarak alınmıştır.

Belirlenen hacimde, mevcut aydınlatma düzeninde 2x58W TL-D çizgisel flüoresan lambalı armatürler, iki sıra halinde ucuca yerleştirilmiştir (Bkz. Şekil 1 ve 2).

 

endüstiyel-aydinlatma-gorsel

Şekil  1 : Geleneksel tip armatür ve ışık dağılım diyagramı

Mevcut aydınlatma düzeni, hacim içinde gerekli aydınlığı sağlamasına (Eort=997 lux) karşın, mevcut armatürün ışık dağılım özelliği ile çalışma düzlemi dışındaki alanları da aydınlatması nedeniyle, kamaşma kontrolü yönünden olumsuzdur. Bu düzende, hacmin kamaşma indeksi, UGR=24’tür. Hacimdeki aydınlık dağılımı, Şekil 2’de verilmiştir.

Ayrıca, mevcut aydınlatma düzeninde toplam harcanan güç, 1320 W’tır.

aydinlatma-yuzey-dagilimi-endustriyel-aydinlatma-gorsel

Şekil  2: Geleneksel düzende aydınlık düzeyi dağılımı

Otomotiv tesisi için önerilen LED’li sistemde, Şekil 3’te belirtilen sarkıt çizgisel armatürler kullanılmıştır. Çalışma düzlemi üzerinde sağlanan aydınlık düzeyi, Eort=831 lux olup, seçilen armatürün ışık dağılımı sayesinde, araçların düşey yüzeylerinde de gerekli aydınlığın sağlanması olanaklı olmakta ve aydınlığın boşa harcanması önlenmiş olmaktadır. (Bkz. Şekil 4). Bu düzende hacmin kamaşma indeksi, UGR=18’dir.

ledli-tip-armatur-isik-dagilimi-gorsel

Şekil  3 : LED’li tip armatür ve ışık dağılım diyagramı

ledli-duzende-aydinlik-dagilimi-gorsel

Şekil  4 : LED’li düzende aydınlık düzeyi dağılımı

Otomotiv tesisinde yer alan hacmin mevcut ve önerilen aydınlatma düzenleri, EN 12464-1’de yer alan görsel konfor kriterleri ve enerji harcaması yönlerinden, Tablo 1’de karşılaştırılmıştır. Buna göre, görsel konfor kriterleri yönünden, önerilen LED’li aydınlatma düzeninin daha iyi sonuçlar verdiği belirlenmiştir. Enerji harcaması yönünden de, yeni düzen, %52 oranında enerji tasarrufu sağlamaktadır.

otomotiv-tesislerinde-endustriyel-aydinlatma-ornek-gorseli

Tablo  1 : Otomotiv tesisinde mevcut aydınlatma düzeni ile önerilen aydınlatma düzeninin karşılaştırılması

Endüstriyel aydınlatma, gün boyu kullanılan hacimler olarak, hem üretimin doğru, hatasız olması, hem de çalışanların göz sağlığı, iş verimi, motivasyonunun sağlanması vb. yönlerden önem taşır. Görsel konforun sağlanmasının yanı sıra, aydınlatma düzeninde kullanılan armatürlerin de endüstriyel tesisin işlevine uygun koruma sınıfına sahip olması gerekir.

Bununla beraber, endüstriyel tesisler gibi gün boyu kullanılan yapılarda, aydınlatmada kullanılan elektrik enerjisi oranı dikkate alındığında, aydınlatma tasarımlarında uygun enerji kullanımının önemi de yadsınamaz bir gerçektir.

Uygulama örneğinde, bir otomotiv tesisindeki üretim hacminde, mevcut geleneksel aydınlatma ile önerilen LED’li aydınlatma sistemi, nicelik, nitelik ve optimum enerji kullanımı yönlerinden incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. LED’li aydınlatma düzenlerinin hem görsel konfor koşulları, hem de optimum enerji kullanımı yönlerinden, geleneksel sistemlere göre daha uygun olduğu belirlenmiştir.

Dr.Tuba Bostancı Baskan