covid-ve-is-dunyasi-tedbirleri

Vakaların hızla arttığı bu günlerde Corona Virüs (Covid-19) haberleri gündemi yoğun bir şekilde meşgul ediyor.

Bu durum hem şirketleri, hem çalışanlarını, hem de iş yapış şekillerini önemli bir biçimde etkiliyor. Belirsizliğin hakim olduğu bu dönemde şirketlerin durumun iş yapış biçimlerine olan etkilerini anlamaları ve hızlı bir şekilde aksiyon almaları çok önemli.

Kısa zamanda bizi içine çeken bu durum, seyahatleri ve toplantıların geleceğini sorgulatırken evden çalışma seçeneğini bugüne kadar hiç olmadığı şekilde popüler hale getirdi.

pandemi-ve-is-dunyasi-tedbirleri

Bu bağlamda şirketler ilk olarak çalışan sağlığını güvence altına almak adına harekete geçmeye ve başkaca çeşitli tedbirler almaya başladılar.

Bu önlemler doğrultusunda üretimin yavaşlaması/durdurulması, seyahatlerin ve müşteri ziyaretlerinin sınırlandırılması gibi durumlarla karşı karşıya kalındı.

Sizlerle çeşitli şirketlerin pandemide aldığı bazı önlemleri paylaşmak istiyorum.

  • Çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlığı için seyahat, otomasyon, uzaktan/evden çalışma için düzenlemeler hayata geçirildi. Çalışanlar alınan düzenlemelere göre çevre, toplum, ekonomi ve piyasalar için sorumluluklarını gözden geçirmeye ve uygun aksiyonları almaya başladılar.
  • Kriz durumunun yönetimi için çeşitli aksiyonlar gündeme getirilerek, riskleri değerlendirecek ve aksiyonları takip edecek müdahale ekipleri belirlendi.
  • Çalışanlar, müşteriler, operasyonlar ve tedarik zinciriyle ilgili önemli riskler belirlenmeye başlandı.
  • Talep edilen satış kapasitesini karşılamak için önemli ürünler ve malzemeler belirlendi, bunların temini ve üretimine öncelik verildi, maliyetin optimize edilmesi için en uygun alternatifler belirlendi.
  • Müşteri ve tedarikçi sözleşmeleri yeniden gözden geçirildi. Yeterli kapasitenin olup olmadığı değerlendirildi, üretim planlaması düzenlendi.
  • Nakit akışı ve işletme sermayesi gözden geçirildi, arz tahminlerine göre planlamalar yapıldı. Olası tüm finansal ve iş senaryolarını (normale dönüş, piyasaların düşüşü, artan kısıtlamalar, küresel karantina ve muhtemel kıtlık senaryoları) değerlendirerek alınacak aksiyonlar konusunda planlamalar yapılmaya başlandı.
  • Operasyonlar, ulaşım, lojistik ve tedarikçilerle ilgili telafi edici aksiyonlara ve alternatif yöntemlere karar verilme senaryoları üzerinde çalışılmaya başlandı.
  • Gelişmelerden müşteriler, çalışanlar ve diğer tüm paydaşların sürekli olarak bilgilendirilmesi konusu gündeme geldi. Olayın çalışanlar ve iş gücü üzerindeki etkisi değerlendirilip, orta vadedeki önemler hayata geçirilmeye başlandı.
  • Olası kesintileri aza indirgemek için dijital platformları ve otomasyonun kullanıldığı süreçlerin hayata geçirilmesi gündeme geldi. Farklı senaryolar için (çalışanlar, müşteri operasyonları, tedarik, envanter) kriz simülasyonları hazırlanmaya ve hayata geçirilmeye başlandı.

Şirketlerin aldığı bu tip önlemlerin ötesinde; kuruluşlar Covid-19 salgınını kriz yönetimi konusunda kendilerine bir sınav olarak görmeliler.

Virüsle baş etme çabası aynı zamanda kuruluşların diğer kriz durumlarında nasıl davranacaklarını yansıtmaktadır.

Hızla gelişen teknoloji, ortaya çıkan yeni iş süreçleri ve iş girişimleri, beraberinde iş süreçlerini kesintiye uğratabilecek riskleri doğurmaktadır.

Bugünün iş dünyasında; organizasyonların uzun süreli kesintilere, yavaş tepki sürelerine, maliyeti fazla sistem güncellemelerine ve esnek olmayan iş süreçlerine toleransı bulunmamaktadır.

Görüşmek dileğiyle…