ciro-endeks-verileri-ve-verdigi-sinyaller

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan Ocak 2022 ciro endeksleri bültenine göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi(2015=100), 2022 yılı Ocak ayında yıllık %90,9 artmıştır.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında ise 2022 yılı Ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksinin %106,1, inşaat ciro endeksinin %62,3, ticaret ciro endeksinin %76,1 ve hizmet ciro endeksinin %116,9 arttığını görüyoruz. Bu veriler hiçbir sektörde ciro daralması olmadığını, aksine önemli ciro artışları yaşandığını bize göstermektedir.

ciro-endeksi-veri-tablosu

Yukarıdaki tabloda detaylara daha da girebiliyoruz. Örneğin hizmet sektörü alt kalemi olan gayrimenkul sektörüne yönelik yapılan hizmetlerde yıllık bazda %149.8, imalat sektöründe yıllık bazda %15.4 oranında ciro artışları olduğunu görmekteyiz.

Söz konusu verilerin hesaplamasında, Gelir İdaresi Başkanlığı’na KDV beyannamesi veren bütün girişimler endeks hesabına dahil edilmektedir. Dolayısıyla tüm veriler resmi rakamlardır. Sektörlerin yapısını dikkate aldığımızda ve kayıt dışı gerçeğini de düşündüğümüzde bu ciro rakamlarının çok daha yukarılarda olduğunu unutmamak gerekmektedir.

Söz konusu cirolar ülke ortalamasını yansıttığından, şirketiniz verileriyle karşılaştırmalısınız. İmalatçı iseniz imalat sektörü verileriyle kendinizi karşılaştırmalısınız.

Firmalar piyasaları daha çok müşteri ve tedarikçisinin davranışlarıyla ölçerler. Oysa her firma şartları kendi lehine çevirmeye çalıştığından sıklıkla gerçekler konuşulmamaktadır. Kaldı ki piyasa içerisinde paylarına baktığımızda da son derece küçük kalmaktadırlar. O zaman şunu söylememiz mümkün; “Piyasanın diğer kısmı bizimle neden çalışamıyor?” İşte bu kritik soru bizlere ne hatalar yaptığımızı ve neleri atladığımızı gösterecektir.

Pazarlama politikamız doğru mu? Hedef kitleye ulaşabiliyor muyuz? Hedef kitle doğru mu? Satış organizasyonumuz yeterli mi? Fiyatlama ve satış koşullarımız ne kadar doğru? Müşteri memnuniyeti sağlıklı ölçülüyor mu? Daha bunlar gibi bir sürü sorulara cevap vermek gerekir. Bunu yaptığımızda global anlamda pazar payımızı ciddi şekilde artırmamız mümkün olabilir. Hedef en azından ülkemiz ortalamasının üzerinde kalmak olmalıdır.

Bu çerçeveden baktığımızda, bütün kapılar kurumsallaşmaya çıkmaktadır. Şirket içi tüm birimlerin uyumlu ve verimli çalışması ciddi başarıyı da beraberinde getirecektir.

Görüşmek dileğiyle…

HİKMET BAYDAR 1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. cnntürk, apara, tv100 bbntürk,e kotürk, vb televizyon kanallarında ekonomi ile ilgili programlara katılarak güncel verileri yorumlamıştır. Muhtelif gazete ve dergilerde ekonomi ile ilgili yazıları yayınlanmıştır. Bankalarda ve Bankalar Birliğinde bankacılık eğitimi vermiştir.