hikmet-baydar-sektorum-dergisi-e1515758095877

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; İşsizlik oranı Ocak 2017 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 695 bin kişi 1.9 puan artarak %13 olarak gerçekleşti. Aynı dönem tarım dışı işsizlik ise 2.2 puan artış ile %15.2 olarak tahmin edildi.

15-24 arası genç nüfus işsizlik oranı ise 5.3 puan artarak %24.5 a ulaştı. Bu veriler istihdam kapasitesindeki artışın nüfus artış hızını karşılayamadığını göstermektedir. Aynı dönemde 397.000 kişi daha istihdam edilmiş, böylece istihdam 26 milyon 672 bin kişiye ulaşmıştır.

Türkiye’ye gelen sığınmacıların olmadığı takdirde işsizlikte bu artış olmayabilirdi. Mevcut dönemde Suriye’den gelen insan göçünün işsizlik rakamını yukarı itici etkisi olduğu unutulmamalıdır. Yoksa istihdam kapasitesi her geçen gün artmaktadır. İşsizliğin artmasındaki en önemli unsur olarak karşımıza işgücüne katılım oranının yükselmesi çıkmaktadır.

2016 ocak ayında %50,7 olan işgücüne katılım oranı 2017 Ocak ayında %51.5 olarak gerçekleşmiştir. Toplam nüfus artışına baktığımızda artış oranının işsizliğin artmasına neden olacak boyutlarda olmadığını gözlemliyoruz.

Bütçe verilerine gelince; Mart 2017 ayında 19.5 milyar lira ,Ocak-Mart döneminde ise 14.9 milyar lira açık verilmiş durumda. Açığın oluşmasına ekonomiye sağlanan teşvik ve desteklerle, ertelenen sigorta primlerinin önemli etkisinin olduğunu düşünüyoruz.

Global büyümenin istenildiği şekilde olmaması ve yurt dışında Türkiye aleyhine yapılan propagandaların etkisiyle dış ticarette istenilen performansın yakalanamaması mecburen iç talebin artırılması politikalar gerektirmiş ve aynı zamanda firmalara destek sağlanarak mevcut konjonktürün olumsuz havasından çıkmalarına destek verme gerekliliğini de ortaya koymuştur.

İlk 3 ayda ödenmesi gereken SGK prim tahsilatı yılın son çeyreğine ertelendiğinden yılın ilk 3 ayında bütçeden yapılan SGK transferiyle 6 milyar lira geçici bir artış olmuştur. Bütçe gelirleri ise ilk çeyrekte %9.9 artarak 144,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam hedeflerin üzerindedir. Ayrıca vergi gelirleri de %12 artarak tahminlerin üzerinde bir artış göstermiştir.

Saygılarımla,

Hikmet Baydar

 Sektörüm Dergisi 77. Sayı

HİKMET BAYDAR 1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. CNBC-E, TRT, SKYTÜRK, vb televizyon kanallarında ekonomi ile ilgili programlara katılarak güncel verileri yorumlamıştır. Muhtelif gazete ve dergilerde ekonomi ile ilgili yazıları yayınlanmıştır. Bankalarda ve Bankalar Birliğinde bankacılık eğitimi vermiştir.