borsan-elektrik-ve-aydinlatma-2018-yilinda-yuzde-40-buyudu

Türkiye’nin önde gelen yerli sermayeli sanayi kuruluşu Borsan Grup bünyesinde, Borsan Kablo, Borsan Cavi, Yılka ve Borled markalarından oluşan Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu, 2018 yılında toplam cirosunu yüzde 40, ihracatını da yüzde 68 oranında artırma başarısı gösterdi.

Borsan Kablo'nun Yeni CEO'su Arbek Akay
Borsan Kablo CEO’su Arbek Akay

2018 yılı sonuçlarını değerlendiren Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu CEO’su Mehmet Arbek Akay, “2018 yılında 236,8 milyon TL’lik ihracat gerçekleştirdik ve toplamda 515 milyon TL’nin üzerinde ciro elde ettik.

borsan-fabrika-uretim-gorseli

Toplam ciro büyümemiz 2017 yılına oranla yüzde 40’ın üzerinde gerçekleşti. Yine 2017 yılına oranla, ihracat gelirlerinde de yüzde 68’in üzerinde bir büyüme kaydettik. 2017 yılında yüzde 38 olarak kayda geçen ihracatın toplam gelirlerimiz içerisindeki payı, 2018 yılında yüzde 46’ya çıktı” dedi.

Mehmet Arbek Akay, Samsun ilinin kablo ve aydınlatma sektöründeki ilk Ar-Ge Merkezinin de 2018 yılında Borsan bünyesinde hayata geçtiğini sözlerine ekledi ve “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 29 Kasım 2018 tarihinde tescil edilen Borsan Ar-Ge Merkezi, alüminyum iletkenli kablo üretim tesisi bünyesinde, yaklaşık 350 metrekare alanda kurulu bulunuyor. 19 Ar-Ge mühendisi ve araştırmacı personelin görev yaptığı merkezde, Yangın Test Laboratuvarı, Aydınlatma Laboratuvarı, Metal ve Polimer Laboratuvarı gibi bölümlerde, özel ekipman, cihazlar ve test programları kullanılıyor” şeklinde konuştu.

2019 Yılında İhracat Payını Artırma, İç Pazarda Büyüme İstikrarını Sürdürme Hedefi

Türkiye’de 7 Bölge Müdürlüğü ile 81 ilde hizmet sunan Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu’nun, 4 kıtada 75’ten fazla ülkeyi kapsayan geniş bir coğrafyaya ihracat gerçekleştirdiğini belirten CEO Mehmet Arbek Akay, 2019 yılına yönelik hedefleri şu sözlerle özetledi: “2019 yılında yurt içi satışların, konjonktürel nedenlerle daha yatay bir seyir göstermesi beklenebilir; biz, buna rağmen belirli bir büyüme öngörüyoruz.

2019 yılında ihracat, önceliğimiz olmaya devam edecek. Üretimimizin ihracata yönlendirilen payını yüzde 65-70’ler seviyesine çekmeyi, iç pazarda ise katma değerli ve karlı büyüme istikrarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Nitelikli, sürdürülebilir, karlı büyüme; ülkemize ve paydaşlarımıza değer katma hedefiyle hareket ediyoruz.”

borsan-arge-merkezi-gorsel

Mehmet Arbek Akay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ar-Ge ve iş kültürüne dayalı rekabetçiliğin, finansal yapı sağlamlığının ve her iş kolunda olduğu gibi, kurumsal verimliliğin önemi, 2019’da konjonktürel dinamikler nedeniyle kendisini daha da fazla hissettirecek. Bunlar, Borsan’ın öteden beri önemsediği, kaslarını güçlü tutmaya önem verdiği konulardır. Biz, sadece ürünlerimizi değil, müşterilerimizin kendi risk ve maliyetlerini yönetmelerine yardımcı olmayı, işimizin ana odağı ve temel dinamiği olarak görüyoruz.”

Kalite -Teslimat – Maliyet Performansıyla Katma Değer Sağlıyor

Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu’nun, müşterilerinin farklı boyutta alt ve üst yapı projelerinde, proje ortağı olarak yer aldığını belirten Akay, “Bakır kablo, alüminyum kablo, zayıf akım kablo, farklı sektörel gereksinimlere göre özel olarak üretilmiş kablo ve LED aydınlatma ürünleri ile pazarın beklenti ve ihtiyaçlarına uygun bir ürün portföyüne sahibiz.

Müşterilerimizin ne istediğini en iyi şekilde anlayıp, en uygun ürün çözümünü sunuyoruz. Bu tür bir proje ortaklığında, ürünlerin Kalitesi, projenin zamanında bitirilmesi için Teslimat ve tabi ki rekabetçiliğin ana unsuru, adil ve avantajlı Maliyet en önemli kriterleri oluşturuyor.

Bizim asıl ürünümüz de Kalite-Teslimat-Maliyet performansımızla sunduğumuz katma değerdir. Bu katma değeri ve dolayısı ile sürdürülebilir ve karlı büyüme hedeflerimiz doğrultusunda rekabetçi gücümüzü daha da ileriye taşımak için, kendimizi, sistemlerimizi ve süreçlerimizi sürekli geliştiriyoruz” dedi.

Takım Çalışması, İş Kültürü, Süreç ve İnsan Odaklı İnovasyonla Değişime Liderlik

Günümüzde iş dünyasının, bilgiye ve teknolojiye erişimin yeni dinamikleriyle yeniden tanımlandığını vurgulayan Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu CEO’su Mehmet Arbek Akay, “Birçok kurum ve kuruluş, yaşanan bu değişime ayak uydurmak için çalışıyor.

Oysa, değişime ayak uydurma çabası, değişimin ardında kalmayı, takipçi olmayı baştan kabullenmektir. Biz değişime ayak uydurmaya değil, değişime liderlik etmeye inanıyoruz, bunu hedefliyoruz, bunu uyguluyoruz. Bunun için ezberlere takılı kalmadan, değişimi ve değişim sağlayan inovatif vizyonu, kendi işimizin ana odağı ve temel dinamikleri üzerinden planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Akay, devamla şunları söyledi: “İnovasyon kelimesi, genellikle ürünler ve üretim üzerinden kullanılıyor. Birçok iş kolu için bu geçerli, ancak ürün inovasyonu bir ezber haline getirmemek çok büyük önem taşıyor.

Önümüzdeki dönemde, süreç ve sistem inovasyonları, ürün inovasyonlarının önüne geçecek, hatta teknolojinin yaygınlaşması sürdükçe, ürün inovasyonunun getirdiği farkla giderek marjinalleşecek. Doğru kültür ve doğru süreç yönetimi, rekabet gücü açısından en az ürün inovasyonu ve kaynak erişimi kadar önemli olacak.

Tüm süreçlerini samimi bir şekilde değerlendirebilen, gerçekçi iş modelleri oluşturabilen, paydaşlarıyla samimi ve güvene dayalı sürdürülebilir ilişkiler kurabilen, değer üretimini sadece kendi işi için değil, kapsayıcı bir şekilde paydaşlarının bütünü üzerinde düşünebilen firmaların rekabette öne geçtiğini göreceğiz.

Bu nedenledir ki, bizi geleceğe taşıyan kültürel değişimi kurgularken, takım çalışması, iş kültürü, süreç ve insan odaklı inovasyona odaklanıyoruz. Takım çalışması ve insan odaklı kültürel değişim ve süreç inovasyonlarımızla, Kalite, Teslimat, Maliyet performansımızın sürdürülebilir gelişimine, müşterilerimizin kendi işlerindeki riskleri ve maliyetleri yönetmeleri için onlara yardımcı olmaya ve rekabet oyununu, bu şekilde sağladığımız Katma Değer üzerinden kurmaya odaklanıyoruz. Nitelikli, sürdürülebilir, karlı büyümenin anahtarını burada görüyoruz.”