mali müşavir savaş kona görseli

Sevgili okuyucular,Bilindiği üzere şahsı adına firma açan veya bir şirkete hissedar olan kişilerin bu işlemi gerçekleştirdikleri esnada 4A (eski adı ile SSK’lı) olmamaları durumunda Bağ-Kur’a (Esnaf ve Sanaatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu) kayıt olmaları zorunludur.

Mükellef kişiler tescil tarihinden itibaren her ay tahakkuk eden Bağ-Kur primlerini ödemekle yükümlüdürler.

6645 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun yayınlanması ile prim borcu bulunan kişilere istedikleri taktirde prim borçlarını silme imkanı getirilmiştir.

İlgili kanunun içeriği toplam 89 maddeden oluşmakla birlikte bahsettiğimiz konuya isabet eden madde 56’da Kanun’un yayınlandığı ayı sonu itibariyle 12 veya daha fazla süreye ilişkin borcu bulunanların, 01.05.2015-31.07.2015 tarihleri arasında bu borçlarını ödemeyen veya yapılandırmayanların prim borçları 31.07.2015 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından resen silinecek ve sigortalılıkları durdurulacak.

Bağ-Kur sigortalılığının devam etmesini gerektirecek kayıtları devam eden sigortalıların Bağ-Kur ları ise 01.05.2015 tarihi itibariyle yeniden açılacak ve prim ödemeye sıfırdan başlayacaklar.

Üç aylık süreyi beklemek istemeyenler ekte sunduğum dilekçe örneği ile kuruma başvurmaları halinde borçlarını sildirebilecekler.

Örnek:

Ahmet bey en son 2014 Ocak ayında prim ödemiş ve belirttiğim tarihten bu güne kadar hiç prim ödememiştir. Ahmet bey kanun maddesinde belirtilen “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ödememeleri” yani prim borcunu 2015 Temmuz ayı sonuna kadar ödemezse, prim borçları kurum tarafından resen (kişinin rızasına bakılmaksızın) 2014 Ocak ayından 2015 Temmuz ayı sonuna kadar tüm prim sildirilebilir ancak silinecek ve borçlara isabet eden aylar sigortalılık süresinden sayılmayacaktır.

Veya,

Ahmet bey 2013 senesinde Bağ-Kur tescili yaptırmış ve o günden bu zamana kadar hiç ödeme yapmamıştır. Ahmet bey kanun maddesinde belirtilen “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ödememeleri” yani prim borcunu 2015 Temmuz ayı sonuna kadar ödemezse, prim borçları Bağ-Kur tescil tarihinden itibaren resen (mükellefin rızasına bakılmaksızın) silinecektir.