Aydinlatma Sektorunun 4uncu Ar Ge Merkezi

Aydınlatma sektörünün 4’üncü ve Antalya’nın 11. AR-GE merkezi olmaya hak kazanan Fiberli ile Türkiye genelindeki aktif AR-GE merkezi sayısı 678’e ulaştı.

Inovatif fikirleri hayata geçirmek üzere teknoloji, bilim ve araştırma odaklı bir anlayış ile çalışan, 30 kişilik genç, eğitimli ve dinamik bir ekibe sahip olan Ar-Ge departmanımız, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile “AR-GE Merkezi” olmaya hak kazandı. Aydınlatma sektörünün 4. AR-GE merkezi, Fiberli markasının sektördeki rekabetçi konumunu korumak ve ülkemizi teknoloji yarışında öne geçirmek için çalışmaya devam edecek

Merkezimiz, Fiberli bünyesinde bulunan laboratuvar, ileri yazılım, tasarım teknolojileri desteği ile ürün geliştirme süreçlerinde ve süreç iyileştirme projelerinde en büyük destek olacak.

Enerji Verimliliği En Önemli İlke

Ürünleri ve süreçleri geliştirirken enerji verimliliğini, sürdürülebilir çevreyi ve tasarrufu kendisine felsefe edinmiş markamız, Ar-Ge merkezi ile bütünleşik çalışan endüstriyel tasarım yetenekleri ile esnek taleplere ve teknolojik gelişmelere daha hızlı uyum sağlayabiliyor.

Fiberli olarak, bu yeni yapılanma ile müşterilerine katma değer sağlayan, yenilikçi, kaliteli ürünler üretmeyi, çevreye duyarlı teknolojileri ve süreçleri geliştirmeyi planlıyoruz. Toplum içerisinde teknoloji ve bilgi üretmenin önemli olduğu gerçeğinden yola çıkarak, AR-GE ekibine sonsuz destek veriyor ve geleceğe yatırım yapmaya devam ediyoruz.


 The 4th R&D Center in the Lighting Sector to be Operated by Fiberli

The 4th R&D Center in the lighting sector and the 11th in Antalya, the addition of Fiberli R&D center increases the total number of R&D Centers in Turkey to 678.

Operating with a vision focusing on technology, science and research in order to actualize innovative ideas, and employing a young staff with 30 educated and dynamic members, our R&D department is now approved by the Ministry of Science, Industry and Technology as an “R&D Center”. The 4th R&D Center in the lighting industry will continue to make efforts to make headway in the local technology race in order to ensure the competitive position of Fiberli in its sector.

Our center will be the most important contribution to the product development processes and process improvement projects with its laboratory, advanced software, and design tech support.

Energy Efficiency is the Most Important Principle

Having made energy efficiency, sustainable environment, and energy saving its corporate philosophy, our brand is able to adapt to flexible demands and technological advancements with its industrial design capabilities integrated to R&D center.

As Fiberli, we are planning to develop environmentally-friendly technologies and processes while manufacturing innovative and quality products. Building on the fact that producing technology and information is important for the society, we are offering our endless support to our R&D team and continuing to invest in our future.