mali müşavir savaş kona görseli

Herkesin beklediği ve vergi mükellefi olanlar ile şahsi borçları bulunanlara birçok konuda yarar sağlayan 7143 sayılı TORBA yasa 18.05.2018 tarihli gazetenin 30425 sayısında yayınlanmıştır.

Aşağıda sizlere kanun kapsamında neler olduğuna ilişkin Ana Başlıkları yazacağım. Kanunun içerdiği konulardan ne şekilde faydalanabileceğinize ilişkin detaylı bilgiye birkaç gün içinde size göndereceğim diğer elektronik posta ekinden ulaşabileceksiniz.

ANA BAŞLIKLARI İLE KANUNUN KAPSAMI

Söz Konusu Kanun Kapsamında

 • Kesinleşmiş alacaklar (31/03/2018 ayına kadar olan borçlar yani 2018/Şubat dönemi sonuna kadar. Örnek: 2018/Şubat KDV borcu)
 • Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar (İhtilaf sonucu Mahkemeye intigal etmiş , kesinleşmemiş borçlardan vazgeçilme durumu)
 • İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler(Henüz incelemede olan veya inceleme neticesi salınacak verginin hesaplanması aşamasında olanlar)
 • Matrah ve vergi artırımı (2013,2014,2015,2016 ve 2017 yılları Kurum ve Kdv yönünden Matrah artırımı yapanlar incelemeye alınmayacaklardır.)
 • İşletme kayıtlarının düzeltilmesi (İşletmenizdeki Kasa fazlalıkları, ortakların işletmeye borçları, emtia makine, teçhizat ve demirbaşlar düzeltme imkanı)  
 • Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları (Sgk prim borçları ve Bağ-Kur Prim borçları ile isteğe bağlı prim borçları yapılandırma imkanı)
 • Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları
 • Ortak hükümler
 • Diğer hükümler
 • Mücbir sebep hâli sonlandırılan bazı yerlerdeki beyan ve bildirimler

ile ilgili yapılacaklar anlatılmaktadır.

Yayımlanan kanun ile,

 • 31.03.2018 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme,
 • Motorlu Taşıtlar Vergisinde büyük oranda ödeme kolaylığı,
 • Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezalarında önemli indirim,
 • Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim,
 • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
 • Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,
 • İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
 • Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,
 • Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,
 • İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,
 • Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,
 • 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,
 • Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması,
 • Borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme,
 • Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme,
 • Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,