mali müşavir savaş kona görseli

Değerli Mükellefim,
19/08/2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6736 Sayılı Torba Yasa birçok konu ve imkanı barındırmaktadır.

Dolayısıyla, Kanun’un özeti dahi sayfalar süreceği ve sizlerin kafalarını karıştıracağı cihetle yalnızca Kanun’un ana başlıkları ve neler içerdiğini yazıp, detayları ile ilgili sorularınıza telefon veya yüz yüze görüşmede cevap vereceğim.

 •  30.06.2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında yurtiçi ÜFE oranında güncelleme,
 •  Motorlu Taşıtlar Vergisi ve trafik para cezalarında önemli indirim,
 •  Peşin ödemelerde yurtiçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim,
 •  Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
  Varlık barışı,
 • Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,
 •  İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
 • Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,
 • Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,
 •  İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,
 •  Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,
 •  Yapılandırılan borçları kredi kartı ile ödeme,
 •  6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,
 •  Vadesi 31.12.2011 tarihinden önce olan 50 TL ve altındaki borçların silinmesi,

Ancak, matrah artırımı (KDV ve Kurum/Gelir Vergisi) taslağı hazırlamamız (Toplamda 60 ayın hesaplanan Katma Değer Vergileri’nin tek tek yazılması ve 5 senenin kurum/gelir kazançlarının yazılması) ciddi bir zaman gerektirmektedir.

Bu sebeple ofis arkadaşlarım şirketinize ait matrah artırım taslaklarını olabildiğince ivedi şekilde hazırlayıp tarafınıza e-posta aracılığıyla ileteceklerdir.

Ayrıca, Vergi ve SGK Primi yapılandırması yapmak isteyen mükelleflerin dileklerini şirket ile ilgilenen ofis arkadaşıma e- posta yoluyla bildirmelerini rica ederim.
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..