2022-yili-ile-ilgili-beklentiler

TCMB tarafından organize edilen Piyasa katılımcıları Anketi’nde 2022 ve sonrası ile ilgili bazı beklentiler açıklanmıştır. Aralık ayında açıklanan ankete göre; 2022 yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE)’nin  %21.39,  24 ay sonra ise %14.41 olacağı beklentisi bulunmaktadır.

Cari yıl sonu döviz kuru beklentilerine baktığımızda; Bir önceki ankette yıl sonu  USD/TL kur beklentisinin Aralık anketinde 15.TL’sına yükseldiğini görmekteyiz. Yani gevşeme beklentisi yok.  GSYIH büyüme beklentisi 2022 yılı için %4.1 olarak açıklanmıştır. Cari işlemler dengesinin 2022 yılı sonunda 11.2 milyar USD açık vereceği beklenmektedir. Bu durumda ara malı ithalatının düşeceği öngörülmektedir. TCMB politika faizlerinde ise bir düşüş beklenmemektedir.

ihracat-uretim-siparis-artisi

Yine TCMB tarafından açıklanan yatırım eğilim istatistiklerine göre; 2022 yılında büyüklükleri ne olursa olsun, tüm işletmelerin yatırımlarda artış bekledikleri görülmektedir.

Ancak bu yatırımların daha çok üretimde verimliliğin artırılmasına, kapasite artırımına ve yıpranmış makine ekipman değişikliğine yönelik olacağı ifade edilmiştir. Bu durumda durgunluk beklenmediği ve büyümenin süreceğinin beklendiğini net bir şekilde söyleyebiliriz.

Yatırım kararlarını etkileyen en önemli faktör olarak talep artışının olduğu ifade edilmiştir.

İktisadi yönelim anketlerine göre; 2022 yılının ilk üç ayına yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarında ise bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı görülmektedir.

Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı gözlenmektedir.

Dolayısıyla, 2022 yılı ilk çeyreği için ihracattaki artış beklentisinin devam ettiği, buna karşılık iç piyasada canlanma beklentisinin azaldığı görülmektedir.

Yönelim anketinde, içinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 6,1‘e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 64,8‘e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 29,1‘e yükselmiştir. Kısacası kötümserler bir miktar artmıştır.

ABD’de FED faiz artırımı, Pandeminin yayılımındaki gelişmeler 2022 yılında dikkatli olmamızı gerektirmektedir. Dış talebin artan fiyatlara tepkisini asla unutmamalıyız.

Artan fiyatlar talepte daralmaya yol açabilir. Faizlerin artması ve merkez bankalarının piyasaya verdikleri parayı çekmeye başlaması tuz biber olabilir.

 

Görüşmek dileğiyle..

HİKMET BAYDAR 1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. cnntürk, apara, tv100 bbntürk,e kotürk, vb televizyon kanallarında ekonomi ile ilgili programlara katılarak güncel verileri yorumlamıştır. Muhtelif gazete ve dergilerde ekonomi ile ilgili yazıları yayınlanmıştır. Bankalarda ve Bankalar Birliğinde bankacılık eğitimi vermiştir.