Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından en son 2016 eylül ayında yapılan açıklamaya göre aşağıdaki veriler yer almaktadır.

İşsizlik oranı %11,3 seviyesinde gerçekleşti 

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde 2016 ocak ayında yer alan işsizlik oranı yüzde 11,1 den yüzde 11,3 seviyesine ulaştı. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile %13,7 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,4 puanlık artış ile %19,9 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,1 puanlık artış ile %11,6 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde işsiz sayısı 233 bin kişi artarak 3 milyon 523 bin kişiye ulaştı. İşgücüne katılma oranı yüzde 50,7 den yüzde 52,8 e yükseldi.

İstihdam oranı %46,8 oldu

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 168 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 576 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %20,5’i tarım, %19,1’i sanayi, %7,7’si inşaat, %52,7’si ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,2 puan, hizmet sektörünün payı ise 1,3 puan arttı.

İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 408 bin kişi artarak 27 milyon 564 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %46,8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam ve işsiz sayısı arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 265 bin kişi artarak 27 milyon 338 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,4 puanlık artış ile %46,4 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 5 bin kişi artarak 3 milyon 474 bin kişi olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile %11,3 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,4 puanlık artış ile %52,3 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 90 bin, sanayi sektöründe 36 bin, inşaat sektöründe 98 bin, hizmet sektöründe de 41 bin kişi arttı.

İşgücüne katılma oranı %52,8 olarak gerçekleşti

İşgücü dağılımı Okur-yazar olmayanlar 1 milyon 93 bin, Lise altı eğitimliler 16 milyon 428 bin, Lise 3 milyon 263 bin, Mesleki veya teknik lise 3 milyon 231 bin, Yüksek-öğretim 7 milyon 73 bin olarak tesbit edilmiştir. Bu ay itibari ile istihdam edilenlerin dağılımı Okur-yazar olmayanlar 1 milyon 41 bin,  Lise altı eğitimliler 14 milyon 792 bin, Lise 2 milyon 835 bin, Mesleki veya teknik lise 2 milyon 816 bin, Yüksek-öğretim 6 milyon 80 bin şeklindedir.

İşgücü 2016 yılı Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 828 bin kişi artarak 31 milyon  87 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak %52,8 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı değişim göstermeyerek %72,5, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla %33,5 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların oranı %34,6 olarak gerçekleşti

Eylül 2016 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azalarak %34,6 olarak gerçekleşti.

Sektörüm Dergisi 72. Sayı